Finnmarkslei ungdom kan få hjelp av sammenslåingen med Troms: Anastasia (17) stikker til Tromsø hvis hun får sjansen

Flere av elevene ved Kirkenes videregående drømmer om et storbyliv utenfor fylkets grenser. Kirsti Bergstø mener et såkalt fritt skolevalg smaker mer av urettferdighet og sentralisering.