Gå til sidens hovedinnhold

Finnmarkskommisjonens rapport bør ikke sendes direkte til Utmarksdomstolen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bakgrunnen til Finnmarksloven og FeFo var nettopp å bidra til løsninger, ikke bidra til økt konfliktnivå. Når Karasjoksamfunnet reagerer på at FeFo skal ha Finnmarkskommisjonens konklusjon direkte til Utmarksdomstolen, er det med på å bidra til konflikt og til løsning.

Finnmarkskommisjonen har som oppgave å kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på grunnlag av langvarig bruk.

Når Finnmarkskommisjonen gjennom lang og grundig utredning har konkludert med at lokalbefolkningen i Karasjok har uomtvistelige rettigheter til bruk og eie av grunnen i kommunen, har de gjort det etter sin hjemmel gitt da kommisjonen ble oppretta av Kongen i statsråd 14. Mars 2008. I det ligger en tillit staten har gitt kommisjonen, en tillit som er tungtveiende.

Samtidig er FeFo pålagt å ikke overkjøre lokalbefolkningen, jf. bl.a. Nessebydommen der Høyesterett pålegger FeFo å konsultere lokalbefolkningen i saker som griper inn i deres rettigheter. Uavhengig i hva som legges i konsultasjonsbegrepet, er FeFo pålagt gjennom den nevnte domsavsigelse og gjennom Finnmarkslovens å være et organ som ikke skal overkjøre lokalbefolkningen. Derfor er det riktig og viktig at første skritt i Karasjoksaken, er dialog og ikke rettssal.

Derfor må FeFo først gå i dialog med Karasjoks lokalbefolkning. Dialogen skal ha som utgangspunkt å finne frem til løsninger som hindrer at saken skal løses gjennom rettsapparatet.

Målsettingen skal være å finne frem til minnelige løsninger gjennom lokale forhandlinger, da dette kan bidra til fred, god dialog og forsonlighet, ikke bare i Karasjok, men for hele Finnmarks befolkning.

Kommentarer til denne saken