Finnmarksdebatten: Restriksjoner på snurrevad for å skjerme tradisjonelt garnfiske

Av
DEL

LeserbrevFylkesutvalget vedtok 15. oktober 2019 høringsuttalelse til Regjeringen om å begrense snurrevadfisket i fjordene. Bakgrunnen er et ønske om å skjerme det tradisjonelle fjordfisket med garn som er svært viktig for sjarkflåten, og som betyr mye for å opprettholde bosettingen i små kystsamfunn i Finnmark.

Uttalelsen gir også en presisering av kvotekonsumpsjon for snurrevadfiske utenfor grunnlinjen, samt uttrykker behovet for å beskatte selbestanden. Uttalelsen fra Fylkesutvalget lyder som følger:

«Finnmark fylkeskommune mener det ikke bør åpnes for at snurrevad kan benyttes i direkte fiske etter sei innenfor grunnlinjen. Bakgrunnen er at snurrevad de facto fungerer som et «aktivt redskap». Finnmark fylkeskommune ønsker ikke bruk av aktive fiskeredskaper i fjordene og innenfor grunnlinjen, fordi dette bidrar til brukskollisjoner med såkalt «stående redskap» og fortrenger det tradisjonelle seifisket med garn i fjordene.

Direktefiske etter sei med snurrevad utenfor grunnlinjen, må foregå på notandelen eller trålkvoten av den totale norske seikvoten. Snurrevadflåten bør uansett ikke gis adgang til å fiske både notkvote og konvensjonell kvote med samme redskap.

Bestanden av sel er for stor i nordområdene. Dette problemet bør løses med mer selfangst.»

Forslagsstiller til uttalelsen er Arbeiderpartiet, Kristelige folkeparti og Venstre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags