For mange av finnmarkingene er snøscooter og lett karbonisert pølse, en like essensiell del av denne høytiden som Hafjell og afterski, cabincruiser og rødvin, kebab og Infernofestivalen er det for andre. Livet er ikke en øvelse i å ha det dårligst mulig inntil man dør, så jeg unner alle en gledelig påske, uansett hvilken form den har.

I år er vi i en litt spesiell situasjon, først med beitekrise i reindriften, og siden coronakrise i hele befolkningen. At den første krisen, reinbeitet fikk følger for snøscootertrafikken, det kom ikke som noen overraskelse. Det var tvert imot fullt forståelig, om enn noe grovkornet og hastig utført. Mer om det litt siden.

Scooterfolket har etter hvert blitt vante med å ligge lagelig til for hugg. Regelverket er strengt. Du har en rad av pinner å forholde deg til, og nåde deg om du avviker fra disse. De sporene du da måtte komme til å lage i snøen, koster deg fra 8000 kr og oppover til et ukjent beløp. For å sette det i perspektiv: For minstebeløpet, kan du kjøre i 55 km/t i en 30 sone forbi en skole, for halve summen kan du jage med bilen din langs sykkelstien. For mindre enn 7000 kr kan du snerte en fotgjenger i oppmerket gangfelt, og kanskje mest ironisk av alt: For 6800 kr, kan du kjøre bil ute i det terrenget hvor du vinterstid ferdes med snøscooteren.

Politiet ønsker nå å stramme til ytterligere. På iFinnmark uttaler politiet at «Hvis et fåtall personer kjører utenfor løypene og i farlig område ødelegger de for alle andre. Slike episoder kan føre til at scooterløypene blir stengt».

Man nøyer seg ikke lengre med bøter, men truer med kollektiv avstraffelse. Det bekymrer meg at politiet er villige til å sette til side rettsprinsipper om at straff skal ramme den som utførte forbrytelsen. Ut fra folkets reaksjoner støtter uttalelsen også opp om det de mener å se, at man er villig til å bruke større ressurser på å fange mennesker på snøscootere, enn på å oppklare andre forbrytelser som av mange blir oppfattet som langt grovere. Det fører igjen til mindre respekt for politiet, en uheldig utvikling.

Politiet er ikke alene om å legge stein til finnmarkingens lass denne vinteren. Tidligere i vinter startet Fylkesmannens miljøvernavdeling med å stenge samtlige scooterløyper på Laksefjordvidda, og deretter fulgte de opp i resten av fylket. Beitekrisen er ikke’ fake news’, slik at tiltak var nødvendige, men om tiltakene traff, det er jeg usikker på. La oss ta et eksempel fra mitt nærområde; Friarfjord. Her stengte man den eneste scooterløypen ut derfra, grunnet hensyn til rein. Eneste problemet er at der var ingen rein der, og så langt, straks 5 uker senere, har det visstnok ennå ikke kommet noen dit. Hvis fylkesmannen hadde dratt på befaring, ville han ha kunnet se det med egne øyne. Og hvis rein hadde vært der, hva ville man ha spart den for? I Friarfjord er det 4 fastboende som kjører snøscooter, hvor mye problemer ville de ha kunnet lage?

Fylkesmannen har et regelverk. Ifølge det skal det være befaring før løypene stenges, og de kan kun stenges 1 uke av gangen, og skal stengingen forlenges, så må det ny befaring på plass. Jeg har latt meg fortelle at selv da et av reinbeitedistriktene ba fylkesmannen komme på befaring, ble ikke det innvilget. Løypene, de stenges på ubestemt tid, uten å ha vært befart, og uten at de lokale beboerne har noen mulighet for å bli hørt.

Så slik tynes finnmarkingen. Politiet lover ham høye bøter og kollektiv avstraffelse. Fylkesmannens miljøvernavdeling stenger løypene, tilsynelatende uten å forholde seg til eget regelverk, og finnmarkingen, han blir bare nødt til å godta det.

Eller gjør han det? Statistikken viser at det ikke er tilfellet, fordi han kan flytte på seg, og det gjør han også. Ut av fylket, til cabincruiser og rødvin, Hafjell og afterski, eller kebab og infernofestival. For å bli fri, er finnmarkingen kanskje nødt til å slutte med å bo i Finnmark?

God påske alle. Om du er i politiet, fylkesmannens miljøvernavdeling, i båt, på ski, på scooter eller i byen, gjør det som gjør deg glad, og la andre være det samme.