Finnmarkinger er bekymret dersom flyselskapet går konkurs: – Da vil vi igjen sitte totalt isolert

Norwegian fikk ikke den stønaden de ba om.