Kraftsituasjonen for området nord for Ofoten vurderes til å være stram, på grunn av kaldt vær, lite vann i magasinene og et tilsig som er under normalen. Statnett har derfor innført tiltak og avlyser utkoblinger i nettet for å sikre strømforsyningen i området. Det betyr at all planlagt vedlikehold eller oppgradering av nettet i Nord-Norge og Finnmark er satt på vent.

– Vannmagasinene i området nord for Ofoten er tappet ned, og ligger nå under normalen, i påvente av at snøsmeltingen skal komme i gang, skriver Statnett i en pressemelding.

Kommunikasjonssjef i region nord, Berit Erdal, opplyser videre at meldingene fra NVE er at temperaturene ikke vil blir høyere de neste ti dagene. Derfor vil tiltaket de nå har iverksatt i hvert fall vare til over 17. mai.

– Det betyr at vi stanser alle planlagte utkoblinger i mai, forteller Erdal, som legger til at det gjelder planlagte utkoblinger av linjer tilknyttet utbyggingen av 420 kV-linja fra Ofoten til Balsfjord og vedlikehold av kraftstasjoner.

– Man trenger kraft til Nord-Norge og alle linjer skal være åpne.

Sør forsyner nord

Statnett opplyser at situasjonen innebærer at fleksibiliteten i kraftsystemet og systemets evne til å håndtere en lang periode med lite tilsig eller langvarige feil på overførings- og produksjonsanlegg er begrenset. De følger situasjonen tett, og vurderer ulike ordinære virkemidler i driften.

– All produksjon som kan gå skal gå. Dette blir gjort for å hindre at vi får en situasjon. Det er lite tilsig, og man er usikker hvor lenge det varer. Så man må ha mer enn normalt med kraft sørfra i dag, sier kommunikasjonssjefen i Statnett i nord.

Sjelden

Den kraftsituasjon man opplever nå i Nord-Norge er det mange år siden sist man opplevde. I 2013 var det en liknende utfordring i andre deler av landet, men det er lenge siden av værforholdene har gitt Statnett denne utfordringen.

– Magasinene blir tappet ned mot våren, men det har vært lite smelting og tilsig til magasinene. Noe man ikke har opplevd på mange år. Det er mye snø i fjellet, men en sein snøsmelting, sier Erdal om det uvanlig dårlige tilsiget til kraftprodusentene i nord.

– Men vi håper på en normal smelting, og ikke storflom, påpeker Berit Erdal.