Kolonnekjørt fjell og vei

DEL

Fv 98: Ifjordfjellet er kolonnekjørt på grunn av uvær.

Ev 69: Skarsvåg - Nordkapp er kolonnekjørt. Fra Skarsvåg 11:00, 12:00 og 19:30. Fra Nordkapp 13:00, 13:45 og 21:45.

Fv 889: Snefjord - Havøysund er kolonnekjørt på grunn av uvær.

Vindfylt

I Hammerfest er det sendt ut kulingvarsel, og det er ventet at det vil blåse godt utover dagen. Også i Vardø er det sendt ut varsel om kuling på gult farenivå, altså moderat fare.

Ellers meldes det om vanskelige kjøreforhold en rekke steder:

Ev 69: Skipsfjordhøgda bom - Skarsvåg.

Rv 94: Kvalsund bru - Hammerfest.

Fv 156: Gjesværkrysset - Gjesvær.

Fv 889: Smørfjord - Kokelv, på strekningen Smørfjord - Havøysund.

Artikkeltags