Framtidig modell for Troms og Finnmark: Tillitsvalgte strides

Tillitsvalgte og politikere var langt fra enige da de skulle komme med råd om hvilken modell som er best for den nye fylkeskommunen.