Statens vegvesen: Vil ikke ha ledelse i Finnmark

Finnmark ikke nevnt i forslag til ny struktur for Statens vegvesen.

DEL

Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud leverte mandag sitt forslag til fremtidig lokalisering av Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet.

- Statens vegvesen skal nå bli en mer effektiv organisasjon. Vi skal fra 2020 ikke lenger administrere fylkesveier og vi skal samtidig fornye og effektivisere vår egen organisasjon og oppgaveløsning, sier Grimsrud ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen.

I forslaget til ny ledelsesstruktur er Finnmark ikke nevnt med et ord.

Omorganiserer

Det foreslås også å endre på strukturen for både kontorsteder og trafikkstasjoner i Finnmark.

Slik ser Statens vegvesen for seg at den nye organiseringen skal bli:

 • Alta kontorsted: Redusert arealbehov som følge av overføring av vegadministrasjon til fylkeskommunen.
 • Vadsø kontorsted: Redusert arealbehov som følge av overføring av vegadministrasjon til fylkeskommunen. Det er en mulighet for at flere landsdekkende oppgaver enn landsdekkende regnskap kan legges til Vadsø. Det skal gjennomføres en egen utredning for å avklare hvilke oppgaver dette kan være.
 • Vadsø trafikkstasjon: Tilbud om forvaltningskontroll og førerprøver MC overføres til Hesseng sambruksstasjon i Kirkenes, 167 km avstand.
 • Hammerfest trafikkstasjon: Legges ned. Tilbud om teoriprøver opprettholdes og håndteres hos annen offentlig etat og/eller ambulerende tjeneste. Oppmøtested for praktiske førerprøver lette klasser (unntatt MC) med ambulerende sensorer fra Lakselv og Alta
 • Kirkenes trafikkstasjon: Legges ned. Ansatte og tjenestetilbud overføres til Hesseng sambruksstasjon, 2,5 km avstand.
 • Ny lokasjon: Hesseng sambruksstasjon fra 2022/23: Sambruksstasjon med tilbud om praktiske førerprøver lette- (inkl. MC) og tunge klasser, samt tilbud om forvaltningskontroll og utekontroll av lette og tunge kjøretøy.
 • Lakselv trafikkstasjon:Servicekontor samlokalisert med annen offentlig etat med tilbud om teoriprøver. Praktiske førerprøver lette klasser tilbys i Hammerfest, 145 km avstand. Førerprøver tunge klasser tilbys i Alta (Kvenvikmoen), 167 km.

Seks nye divisjoner

Vegvesenet vil opprette seks nye divisjoner. Det forespeiles å flytte en rekke oppgaver fra Vegdirektoratet i Oslo til disse nye divisjonene.

Ledelsen av divisjonene foreslås plassert på følgende steder:

 • Divisjon Veg: Tromsø
 • Divisjon Transport og samfunn: Trondheim
 • Divisjon Utbygging: Bergen
 • Divisjon Trafikant og kjøretøy: Arendal
 • Divisjon IT: Drammen
 • Divisjon Fellesfunksjoner: Moss

I tillegg opprettes det fem regionale senter med ansvar for kontakt med regionale og lokale myndigheter, samt næringsliv i Bodø, Molde, Leikanger, Arendal og på Lillehammer.

22 av dagens 73 trafikkstasjoner er foreslått lagt ned. Omtrent 270 av dagens arbeidsplasser i Oslo er foreslått flyttet ut av hovedstaden.

Statens vegvesen skriver i sin pressemelding at behovet for omorganisering kommer naturlig av flere forhold:

 • Rundt 1.850 overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene som følge av regionreformen (rundt 6.800 ansatte i Vegvesenet i dag)
 • Færre og færre trenger å dra til en trafikkstasjon fordi flere og flere av oss nå bruker Statens vegvesens digitale, nettbaserte selvbetjeningsløsninger
 • Generelle krav til effektivisering av organisasjonen vil medføre en ytterligere nedgang i antall ansatte fra mot 2024.

Flere omstillinger

Det pågår nå to omstillinger i Statens vegvesen. Som følge av regionreformen skal fylkeskommunen overta alt ansvar for fylkeveiene, og nå jobbes det med å se på fordeling av både oppgaver og ansatte.

LES OGSÅ: Stor usikkerhet når jobber skal flyttes: – Det er mange spørsmål vi vil ha svar på

LES OGSÅ: Vedtok å skrive under avtale med Statens vegvesen: – Forstår at ikke alle er fornøyd

Parallellt skal den gjenværende delen av Statens vegvesen få ny struktur. Vegdirektøren har innstilt på at man går fra dagens regioner til landsomfattende divisjoner.

– Flere av stedene som i dag har regionkontor, er i full gang med å posisjonere seg for å bli hovedkontor for en av divisjonene. Ikke minst på Lillehammer jobbes det hardt fra politikere og fagforeninger. Det er ikke noe i veien for at Vadsø kan klare oppgaven med å være hovedkontor, har Bjørg Anita Joki, avdelingsleder i Statens vegvesen, uttalt tidligere.

LES OGSÅ: – Det er ikke noe i veien for at Vadsø kan være hovedkontor

I dag jobber det rundt 160 ansatte i Statens vegvesen i Finnmark. I tillegg til dem som jobber direkte med vei, er det trafikkstasjonene, noen i Vegdirektoratet og en landsomfattende regnskapsavdeling i Vadsø. Kontorstedene er Vadsø, Alta, Hammerfest, Lakselv og Kirkenes.

Artikkeltags