I en pressemelding om hva Statens vegvesen vil prioritere i oppfølgingen av Nasjonal transportplan for 2018 til 2029, kommer det fram at sikkerhetsoppdatering av tunneller vil være en hovedsatsning.

I pressemeldingen står det at i løpet av 2018 skal storparten av tunnelene på E6 i Nordland være ferdige, med unntak av Sørfold. Det er satt av 103 millioner kroner til minimumstiltak i 2021, i påvente av at det skal bygges helt nye tunneler.

Etter hvert følger riksvegtunnelene i Troms og Lofoten, mens Finnmark kommer sist i seksårsperioden, står det i pressemeldingen.

Totalt er det satt av 2,7 milliarder kroner til tunnelene i Nord-Norge de neste seks årene.

– Kraftig løft

- Vi skal opprettholde dagens driftsstandard på vegene og vi tar et kraftig løft for å oppgradere tunnelene til å oppfylle nye sikkerhetskrav. Samtidig prioriterer vi å tilrettelegge for næringstransport, både ved å åpne flere veger for modulvogntog og bedre servicen i form av nye døgnhvileplasser over hele landsdelen, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen, ifølge pressemeldingen.

I 2019 skal riksveg 77 gjennom Tjernfjellet i Nordland og Tana bru i Finnmark være ferdig, står det i pressemeldingen.

Det er lagt opp til å bruke 600 millioner kroner til utbedring og fornying av bruer i Nord-Norge de neste seks årene. Dette arbeidet starter i 2020, og totalt står åtte bruer på lista: Kvalsundbrua og E6 Vuolmmasjohka i Finnmark, Hatterelv og Storslett på E6 i Troms, Kjerringstraumen og Strømmen på E6 i Nordland og Tjeldsundbrua og Gimsøystraumen på E10.

På trafikksikkerhetsområdet er tiltak mot utforkjøringer et prioritert område. Til sammen skal det investeres 253 millioner kroner i rekkverk og tiltak i sideterrenget. Fire strekninger er pekt ut: E6/rv. 80 Rognan-Bodø i Nordland, E6 Fossbakken-Setermoen i Troms og E69 Skarvbergtunnelen-Nordkapp og E6 Veslemoen-Skaidi i Finnmark. I tillegg skal det gjøres trafikksikkerhetstiltak ved bruer.

Les hele pressemeldingen på Statens vegvesen sine nettsider.