Om ett år blir Troms sine kraftmilliarder delt med Finnmark – hvis ikke nabofolket vil ha pengene selv

Willy Ørnebakk har en «bekymring» han ikke deler med sine kolleger i Finnmark; hva skal Troms gjøre med milliardverdiene sine? Skal det nye storfylket eie Troms Kraft, eller bør selskapet deles mellom kommunene i Troms?