Gå til sidens hovedinnhold

Heller arrogant enn ignorant

Artikkelen er over 3 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg registrerer med undring at kommentatorene i Nord-Norges største avis nærmest overgår hverandre i å ha en mest mulig belærende tone ovenfor finnmarkingene og undertegnede. «Vi må nå altså forstå hvordan vi beint ut saboterer og boikotter lovlige stortingsvedtak».

Ikke mindre enn tre politiske kommentatorer i Nord-Norges største avis lar seg ryste over Finnmarks «ulydighet».

Veteranen Oddvar Nygård skriver at undertegnede er arrogant i øverste norgesklasse. Derav overskriften i dette innlegget. Han mener også at AP-ledelsen har mistet gangsynet. Mon det.

Skjalg Fjellheim, som man aldri vet hva bestemmer seg for å mene i neste kommentar, har funnet ut at Finnmarkingene driver med stakkarsliggjøring av seg selv. Fra å beklage at han har beskrevet motstanden i Finnmark som fra «en liten gruppe mennesker i Vadsø» er han i sin siste kommentar tilbake til å igjen å benytte uttrykk som «aktivistene i Vadsø». Dette altså etter en folkeavstemning der 87 % stemte nei. Til og med i Alta, som skulle være ja-bastionen, stemte over 2/3 deler nei. Valgoppslutningen var for øvrig høyere enn noe fylkestingsvalg siden 1983. Aktivistene i Vadsø? Vel vi har en dyktig administrasjon i Finnmark fylkeskommune, men det får vel være grenser for hvor mye makt de skal tillegges. Finnmark står sammen.

En tredje kommentator i Nordlys, Tone Angell Jensen, forsøker i en kommentar å innbille sine lesere at Mæland kan sette Finnmarks demokratisk valgte forsamling på sidelinjen igjennom å endre noen setninger i en forskrift.

Dette er nivået. Det må være lov å forvente mer av Nord-Norges største avis.

Siden Nordlys sitt kommentatorkorps åpenbart ikke har fått med seg noen sentrale momenter her; la meg klargjøre et sentralt punkt:

Boikotter Finnmark fylkesting stortingsvedtak?

Nei. Vedtaket har ikke latt seg gjennomføre. Vi har forsøkt. Tro meg. Gjennom lange forhandlingsrunder, lansering av kompromissløsninger og til slutt megling, sto det klart for flertallet i Finnmark fylkesting at Stortingsvedtaket ikke lot seg gjennomføre. Men det har, fra Finnmarks side, overhodet ikke manglet på forslag til løsninger. Finnmark brukte blant annet mye tid og ressurser på å utvikle en modell vi kaller 4+. Denne ivaretar balanserte løsninger for begge fylker. Denne har også Nordlys tilgang på. Troms sitt forhandlingsutvalg ville ikke diskutere den.

Der er vi ved kjernen: Problemet var at en sammenslåing med Troms ikke lot seg gjøre uten at all makt, politisk og administrativt ble flyttet hundrevis av kilometer sørvestover. Ut av Finnmark og inn til Tromsø. Så hva var egentlig stortingsvedtaket vi angivelig boikotter? Jo. Stortingsvedtaket var at Finnmark og Troms skulle sammenslås. Det var også uttalt fra sentralt hold at Finnmark og Vadsø spesielt skulle hensynstas. Eneste alternativet Troms var interessert i å diskutere var en overtakelse av Finnmark. Har Nordlys, som selv gikk inn for Vadsø som regionhovedstad fått med seg dette? Hvem som ikke har villet gjennomføre kan i høyeste grad diskuteres. Stortinget vedtok ikke en utvidelse av Troms. Derfor har vi, og etter hvert også Troms fylkesting, kastet kortene. Faktum er at Finnmark har vært svært konstruktive i å få gjennomført stortingsvedtaket, selv om vi er uenige, men når eneste alternativet for løsning ble at all toppledelse, politisk og administrativt ble flyttet ut av Finnmark, måtte Fylkestinget trekke i nødbremsen. Og det står vi for. For det er ikke sammenslåing, men noe helt annet.

Og hva har Mæland bidratt med? Vel, hun har valgt en strategi der folkeviljen ignoreres, eller besvares med stadig strengere betingelser for Finnmark. Dette har vekket motstanden i Finnmark enda mer og har vært direkte kontraproduktivt i jakten på løsninger. Når hun omsider innkaller til møte, inviterer hun til et møte der temaet er «hvordan vi skal gjennomføre vedtaket». Om det var intensjonen eller ikke skal jeg ikke spekulere i, men særlig konstruktivt var det ikke. Frontene er nå så steile at det på det nåværende tidspunkt virker helt håpløst å se for seg en sammenslåing. Da må i så fall tvangen bli så sterk at vi vil måtte slite med varige, dype sår. Det ønsker ikke vi.

Derfor bør Stortinget nå se på løsninger som ikke innebærer sammenslåing, men fortsatt samarbeid. Det er det fremdeles muligheter for.

Selv om kommentatorkorpset i Nordlys ikke ser dette, er det heldigvis mange andre som gjøre det. Vi opplever at antallet er økende. At Jonas Gahr Støre er så sterk i sitt forsvar for at Finnmark og Troms skal få bestå som egne fylker er ikke et uttrykk for å ha mistet gangsynet. Tvert imot. Det er et uttrykk for at vi i Støre har en statsmann som ser hele landet og tar innover seg det som skjer.

Og angående den påståtte stakkarsliggjøringen til Fjellheim: Vi står opp for Finnmark. Vi tror på Finnmark. Det er det motsatte av stakkarsliggjøring.

Kommentarer til denne saken