Finnmark og Troms skal fortsatt bli til én

FINNMARKSBENKEN: Slik skal de fem fra Finnmark sitte i stortingssalen. Plasseringen er ikke tilfeldig, men i tråd med valgresultatet. Runar Sjåstad er førstevalgt, så kommer Bengt-Rune Strifeldt, Ingalill Olsen, Geir Adelsten Iversen og Marianne Haukland. Sistnevnte kom inn som utjamninsmandat.

FINNMARKSBENKEN: Slik skal de fem fra Finnmark sitte i stortingssalen. Plasseringen er ikke tilfeldig, men i tråd med valgresultatet. Runar Sjåstad er førstevalgt, så kommer Bengt-Rune Strifeldt, Ingalill Olsen, Geir Adelsten Iversen og Marianne Haukland. Sistnevnte kom inn som utjamninsmandat.

Dokument 8-forslaget fra Ingalil Olsen (Ap) og Runar Sjåstad (Ap) om å oppheve regionsammenslåingen ble stemt ned av Stortinget.

DEL

Etter mange timers debatt i Stortinget, gikk det ikke veien for Ingalill Olsen og Runar Sjåstad. Ap-representantenes forslag om å oppheve vedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms til én region, ble stemt ned.

Den endelige avstemmingen i saken var over først kvart over ett natt til fredag.

– Samfunnet endrer seg

I et hovedinnlegg under behandlingen av syv representantforslag om Stortingets vedtak om sammenslåing av fylkeskommuner av 8. juni, slår kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H), fast at fylkeskommunene vil få en viktig rolle framover. 21 fylker skal bli til 11 i den nye reformen. 

– Det er en realitet at samfunnet endrer seg, og at utfordringene ender seg. Måten vi organiserer oss på må endre seg. Finnmark og Troms vil få nye muligheter til å fylle og realiserer nordområdepolitikken. Felles er at vi i årene som kommer skal gjennomføre det grønne skiftet, vi skal skape nye oppgaver, og her vil de nye fylkeskommunene få en viktig rolle. 

– Vi har tatt første skritt med fylkesmannsembetene. Ny struktur er på plass fra 1. januar 2019. I løpet av våren skal Stortinget ta stilling til navneforslag, det kan også bli en interessant diskusjon. Det er gjort viktige vedtak i Stortinget. Nå skal vi se framover, og ha god dialog med fylkespolitikerne. Omkampenes tid er forbi.

– Stortinget vedtar oppgaver

Kommunalministeren merker seg at det har vært debatt om at det ikke er klart hvilke oppgaver som skal løses i de nye fylkene. 

– Jeg har en følelse av at det dyttes foran i debatten. Det er Stortinget som vedtar hvilke oppgaver fylkene skal ha. Vi har vedtatt å overføre oppgaver, og vi har et ekspertutvalg som ser på nye oppgaver.

Representant Jorodd Asphjell (Ap) fra Trøndelag, svarer i en replikk at det er for ille å påstå at etterlysing av oppgaver skyves foran i debatten. Han tar også opp om statsråden ikke er bekymret for et godt samarbeid videre i regionene som tvangssammenslås. 

Til det svarer Sanner: 

– Statsråden er ikke bekymret, men er optimistisk og ser at fylkespolitikerne har tatt tak i de oppgavene de har fått. Mange ser fram til at omkampenes tid er forbi, og går løs på å bygge nye fylker. Jeg har selv hatt gleden av å møte fylkene, som ser fram til å bygge nye regionen, sier han, og fortsetter: 

– I de nye regionene skal vi bidra til at hele regionen lykkes. Derfor har vi lagt hovedsetet til Fylkesmannen i Vadsø, til Leikanger og til Lillehammer. Det er et tydelig signal om at man må tenke utvikling av hele regionen.

Kaos

Stortingsrepresentant Ingalill Olsen (Ap) betegnet tvangssammenslåingen som et kaos.

– For meg som innbygger, og Finnmarking, så ser vedtaket om sammenslåing ut som et resultat av den Oslo-arrogansen som befolkninga i nord har opplevd tidligere, sa Ingalill Olsen (Ap) til forsamlingen på Stortinget torsdag.

Utspillet kom i anledning at Stortinget behandlet forslag om å reversere regionsammenslåing i Norge. 

– For stor region

Olsen viste til en undersøkelse som viste at et stort flertall av finnmarkinger er imot tvangssammenslåing med Troms fylke, og at heller ikke Finnmark fylkeskommune ønsket sammenslåing.

– Et knapt flertall i Stortinget designet en fullstendig dysfunksjonell region. De slo sammen Troms og Finnmark. Den her regionen blir nå 74.494 m² kilometer. Det er over tre ganger så stort som Viken, som omtales som en urimelig størrelse, sa hun.

Og fortsatte:

– Vi som bor i Finnmark vet alt som avstandsulemper. Nå har det knappe stortingsflertallet bestående av Høyre, Frp, V og KrF påført oss større avstandsulemper.

– En flopp

Ingen nye oppgaver er tildelt Finnmark, og det er ikke gitt noen forsikringer til finnmarkingene om at det vil komme noe som helst til Norges nordligste fylke, ifølge Olsen.

– Vi er imot fordi vi ikke kan se at en enormt stor region vil gi Finnmark en positiv utvikling. Flertallet for regionreformen påstår jo at den skal gi nye muligheter. Hva de skal gå ut på, har ingen greid å forklare, sa hun til forsamlingen.

Og la til:

– Regionsreformen er en flopp. Den tvinger seg fram og kommer til å ende som noe bare H, Frp, V og KrF vil ha. Eller kanskje bare V og KrF, for de høres ikke ut som verken H eller Frp vil: Nemlig null innhold, men med stor endring med konsekvenser for svært mange mennesker.

– Skapt et kaos

I forrige uke ble det brudd i forhandlingene mellom Troms og Finnmark. Partene sto for langt ifra hverandre, var erkjennelsen fra finnmarkspolitikerne. 

På Stortinget torsdag betegnet Olsen situasjonen som et kaos, og sa at det var leit at H, Frp, V og KrF ikke vil rydde opp.  

– Det er trist, for vi i Finnmark synes dette er en trasig situasjon, sa hun.

Artikkeltags