Ber Mæland omgjøre forskriften umiddelbart

Høyre fikk flertall for sitt forslag om å be Monica Mæland omgjøre forskriften om fellesnemnd før saken skal behandles i fylkestinget senere torsdag.

DEL

Torsdag skal fylkestinget i Finnmark avgjøre om de vil oppnevne medlemmer til fellesnemnda eller ikke. Ifølge forskriften fra kommunal- og moderniseringsdepartementet, skal Troms fylkeskommune ha 19 representanter i nemnda, mens Finnmark skal ha 9 medlemmer.

Nå ber flertallet i fylkestinget statsråden om å oppheve eller omgjøre denne forskriften.

– Finnmark fylkesting vil med dette vedtaket anmode kommunalminister Monica Mæland om å omgjøre eller opphveve forskriften. Finnmark fylkesting ber om at sammensetningen i fellesnemnda følger et liketallsprinsippp, heter det i vedtaket, som ble vedtatt mot seks stemmer.

Videre ber fylkestinget om at nemnda skal settes sammen av 19 representanter fra hvert fylke.

«Det er ønskelig at endringen trer i kraft før fylkestinget skal foreta valg til nemnda torsdag 13. desember. Dette slik at alle kan delta i første møte i nemnda 17. desember,» heter det i vedtaket.

Artikkeltags