Styret i Finnmark AP vedtok i styremøte mandag å oppnevne fellesnemnd og ikke sende prosessvarsel.

– Vi er fortsatt mot tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark, men stortingsflertallet har bestemt at Troms og Finnmark skal slås sammen mot Finnmarks ønsker. Flertallet i styret (5 mot 4) mener at Finnmarks befolknings interesser best ivaretas ved å starte arbeidet i fellesnemnda nå. Dette under forutsetning av at vi får 19–19 i fellesnemnda. Vi ber Monica Mæland utvise ny forskrift for sammensetningen, skriver styret i en pressemelding.

SE OPPTAKET: Dette sier Ap-styret etter vedtaket om fellesnemd

Skal delta i fellesnemnd

Det tok nesten fire timer før Finnmark Ap tok en avgjørelse, og ifølge Kristina Hansen har styret vedtatt følgende.

– Vi skal delta i fellesnemnd, så sant vi får like mange delegater. Det er ikke en farbar vei å gå til en rettssak, sier Hansen.

– Vi mener vi står ved et veiskille, der vi nå har valgt den politiske og ikke den rettslige veien.

Hun påpeker at de fremdeles er sterkt imot tvangssammenslåingen.

Kunne dere gjort begge deler?

Det ble drøfta å gå i to spor, men det ble det tatt en avgjørelse om at vi ikke kunne gjøre.

Hun påpeker at det var veldig jevnt, 5 mot 4 tok denne avgjørelsen.

Jeg forutsetter at Mæland endrer forskriften når vi melder at går mot fellesnemnd.

– Kommunalministeren må endre forskriften slik at det blir 19–19 i fellesnemnd, sier Hansen.

LES OGSÅ: Ap-leder avviser lovnader om reversering av sammenslåingen i 2021

– Har respekt

– Var det sterke ord under møtet?

– Vi er venner og har respekt for hverandre i styret. Ingen er glad for tvangssammenslåingen, og alle vil ivareta Finnmarks interesser på best mulilg måte.

Hansen sier de ikke vil overlate avgjørelsen til regjeringen og Troms alene, for det er ifølge lederen ikke det beste for Finnmark.

– Men nå har dere ikke noe valg?

– Vi har prøvd alt siden juni 2017, men det er nå stortingspartiene med KrF som har tatt denne avgjørelsen.

– Og hva stemte lederen?

– Jeg er en del av flertallet, sier en noe lavmælt Hansen.

Skuffet Wenche P

– Flertallets strategi er ikke riktig. Jeg tror ikke det er lurt politisk, fastholder Wenche Pedersen overfor iFinnmark. Hun var en del av de fire i mindretallet.

– Det er sånn at det kan være lurt å reise prinsipielle problemstillinger. Det med prosessvarsel for å få et svar fra dem som må svare, kunne vært lurt. Det var veien vi hadde igjen å prøve. Finnmark Ap har stått på i saken, det hadde ikke kostet noe for oss å utsette beslutningen om fellesnemnd. For meg er dette en skuffelse, sier Pedersen.

Hun mener man burde snudd alle steiner.

– Om vi hadde kjørt et prosessvarsel hadde ikke det endret saken så mye, den steinen burde også vært snudd. Vi burde gått lengre, fastholder en skuffet Wenche Pedersen etter nederlag 5–4 i styret.

Hun kritiserer de seks ordførerne som gikk ut med sitt synspunkt i saken på fredag.

LES OGSÅ: Seks Ap-ordførere i opprop for fellesnemnd: – Si nei til å sende prosessvarsel

– Det hadde vært fint om vi som satt oppe i dette hadde sluppet å lese om det i avisa, det hadde vært greit for oss å se det først. Det er problematisk, men sånn er livet, fastholder Pedersen.

– Jeg er veldig skuffet, jeg tror vi har tatt en feil beslutning, legger hun til.

– Dere er venner fortsatt?

– Det vil jeg tro, fastholder Pedersen.

– Når flertallet i Stortinget er slik som det er, og man ikke får en endring der, må man gå til det skritt å gå inn i fellenemnda under forutsetning av at vi får liketall, sier fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech, som ikke har stemmerett i styret.

Mæland vil ikke kommentere

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland vil ikke kommentere vedtaket.

– Det er ikke naturlig for meg å kommentere vedtaket Arbeiderpartiet i Finnmark har gjort på sitt partimøte. Jeg forholder meg til at vi har innkalt til møte i fellesnemnda 17.desember, sier hun i en epost til iFinnmark.