Gå til sidens hovedinnhold

Helga: – Regjeringens politikk går ut over Finnmark Frank: – Regjeringen gir mer penger og mer midler til kommunene enn rød/grønn regjering

Artikkelen er over 5 år gammel

Onsdag behandles kommuneproposisjonen for 2017 på Stortinget, noe som vil legge rammene for kommunenes og fylkeskommunenes økonomi til neste år.

Onsdag behandles kommuneproposisjonen for 2017 på Stortinget, noe som vil legge rammene for kommunenes og fylkeskommunenes økonomi til neste år.

Stortingsrepresentant Helga Pedersen sier at sittende regjering har satt norgesrekord i oljepengebruk og brukt 20 milliarder på skattekutt – noe som ifølge henne går utover kommunenes og fylkeskommunenes økonomi.

– Det er noe vi kan se daglige eksempler på her i Finnmark, kutt i videregående opplæring samt i hurtigbåt og – fergetilbud, sier Pedersen (AP).

Arbeiderpartiet mener kommuneøkonomien må styrkes betydelig utover det regjeringen har foreslått for at kommunene i Finnmark skal kunne styrke eldreomsorgen og styrke kvaliteten i skolen.

– Dette gjelder også de oppgavene fylkeskommunen har ansvar for, sier Pedersen.

Partiet har foreslått 3 milliarder mer til kommunesektoren utover regjeringens forslag, og 1 milliard går til fylkeskommunene. Med dette opplegget ville Finnmark fylkeskommune fått nærmere 30 millioner kroner mer på neste års budsjett.

– Vi ser at det burde vært investert mer i elevene for å bedre resultatene i videregående skole og samferdsel, sier Pedersen.

– Regjeringen gir mer penger og mer midler til kommunene enn rød/grønn regjering

Det er stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen (H) uenig i:

– Regjeringen gir mer penger og mer midler til kommunene enn rød/grønn regjering. Det forslaget de viser til nå handler vel mer om at de er i opposisjon enn at de vil gi mer til kommunene.

Videre sier han at fylkeskommunens økonomi er stram primært på grunn av den tidligere rød/grønne regjeringen som flyttet riksvei fra stat til fylkeskommunene uten å bevilge støtte til vei og vedlikehold.

– Der har regjeringen gjort et helt nødvendig løft og bevilget mer til veiarbeid for å bedre veiene i fylket. Veiene blir bedre år for år og ikke verre, konstaterer Jensen.

Han forklarer at skattekuttet ble gjort for å gi tilbake til bedriftene å sikre arbeidsplasser nå når økonomien er stram.

– Vi ønsker at bedriftene skal ha en lettere situasjon og beholde arbeidsplasser, sier Jensen.

Videre forklarer han at når det gjelder fergetilbudet er det en tre år gammel endring som så på nettverk og hvor det brukes ferger i fylkene. Dessverre gikk det utover Finnmark hvor det brukes mindre ferge.

– Men det er jo fylkeskommunenes ansvar å kjøpe inn tjenester, sier Jensen.

Kommentarer til denne saken