Det pågående ekstremværet «Ylva» gir økt sårbarhet til strømforsyningen i Troms. Troms kraft opplyser i en pressemelding torsdag formiddag at de vurderer en kraftrasjonering dersom situasjonen forverres. Det vil i så fall bety en områdevis utkobling av strømmen.

– Forsyninga i Troms og Finnmark er anstrengt akkurat nå. Det er en feil i Nordland som gjør at forsyninga er svekket, sier Kraftforsyningens Distriktssjef (KDS) i Troms, Erling Dalberg til Nordlys.

– Per nå greier vi å holde lys i husene, men dersom det oppstår en ytterligere feil eller forbruket øker dramatisk, så kan vi måtte starte en kraftrasjonering der vi kobler ut strømmen.

Ber folk spare på strømmen

«En måte å unngå disse utkoblingene på er for innbyggere i Troms å selv begrense eget strømforbruk, eksempelvis ved bruk av alternative oppvarmingskilder», skriver Troms kraft i en pressemelding.

Det er i timene mellom 15.00 og 19.00, i perioden da mange folk kommer hjem fra jobb, problemet er størst, og Troms kraft maner derfor til ekstra moderasjon i disse timene.

Ved en eventuell kraftrasjonering har Troms kraft klare rutiner for hvordan det vil foregå.

Finnmark er sårbar

Per Erik Ramstad i Alta kraftlag er informert om situasjonen til Statnett. Alle kraftstasjoner nord for Ofoten er bedt å øke produksjonen sin så mye de kan. Skjer det ytterligere ting strømnettet vil også kraftselskapene i Finnmark måtte gjøre grep.

– For oss i Finnmark er det viktig at vindparken går. Vi har tre vindparker. De er avhengige av vind, sier han.

Og fortsetter:

– Hvis det er for lite vind, eller for sterk vind, så kan vi få problemer, sier han.

Blir vinden sterkere enn 25 sekunder per meter, må man «kjøre ned» vindparkene.

– I tillegg får vi kanskje litt strøm fra Finland. Det er også et russisk eid kraftlag i Pasvik vi kan få strøm fra.

Slik herjer Ylva på Heia