Mellomleder i Finnmark tjener bedre enn kollegene i Troms og Nordland. Oljen er den direkte årsaken.

En gjennomsnittlig mellomlederlønning i Finnmark er på 560.700 kroner før skatt, ifølge Norsk Ledelsesbarometer 2015. Dette er 90 prosent av årslønnen til en gjennomsnittlig norsk mellomleder.

– Finnmark ligger et stykke under landsgjennomsnittet når det gjelder lederlønninger. Likevel er lederlønningene lavere i Troms og Nordland. Det er oljebransjen i Finnmark som trekker opp snittlønnen for ledere i fylket, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

Kvinnene ligger bak

Det er forskjell på lønnsslippen til kvinnelige og mannlige ledere i Finnmark.

Mens kvinneledere i fylket i snitt tjener 530.100 kroner, ligger herrenes lønn på 590.400 kroner, går det fram av undersøkelsen som er publisert av byrået Pressenytt.

Slutt på oljeboomen

Lønnsfesten i oljesektoren er imidlertid på retur, viser en annen undersøkelse forbundet Lederne har gjennomført.

Bonuskutt og færre konsulenttimer er blant årsakene til at lederlønningene i oljesektor i snitt har sunket med hele 6,7 prosent på ett år.

Før nedgangen i norsk olje- og gassproduksjon satte inn sommeren 2014 lå en gjennomsnittlig mellomlederlønn på 840.500 kroner før skatt. Etter prisfallet ordrenedgang har snittlønnen sunket til 784.000 kroner.

Fylkesoversikten

1. Rogaland: 716.100, 2. Oslo: 690.400, 3. Hordaland: 656.900,

4. Sogn og Fjordane: 652.300, 5. Møre og Romsdal: 637.700, 6. Vest-Agder: 624.100, 7. Sør-Trøndelag: 617.500, 8. Vestfold: 594.400, 9. Akershus: 583.200, 10. Buskerud 565.500, 11. Nord-Trøndelag: 563.300, 12. Telemark: 562.000, 13. Finnmark: 560.700, 14. Nordland: 546.800, 15. Troms: 543.500, 16. Østfold: 539.500, 17. Hedmark: 520.800, 18. Oppland: 507.900 og 19. Aust-Agder: 507.300.

Kilde: Norsk ledelsesbarometer