iFinnmark sendte direkte fra Arbeiderpartiets program- og nominasjonsmøte 24. mars 2019.