Her stemmer Ap mot rettssak mot staten

FORSLAGET FALT: SV og Sp ville sende prosessvarsel til staten. Det ville ingen andre.

FORSLAGET FALT: SV og Sp ville sende prosessvarsel til staten. Det ville ingen andre. Foto:

Finnmark fylke blir ikke å varsle rettssak mot staten. Det ble avgjort under torsdagens fylkesting i Vadsø.

DEL

Ved Kurt Wikan (Sp) fremmet Sp og SV forslag om å sende et prosessvarsel til staten og varsle rettssak.

– Senterpartiet vil kjøre saken videre om søksmål mot staten. Vi skylder Finnmarks befolkning dette. Det var et stort flertall på folkeavstemninga for å ikke bli tvangssammenslått. Vi skylder befolkninga å gjøre det som er mulig for å prøve å oppheve sammenslåinga, sa Wikan som første taler opp.

Ikke formålstjenlig

Av Arbeiderpartiet var både Remi Strand og Ragnhild Vassvik på talerstolen, og begge fremmet budskapet om at det ikke var formålstjenlig for fylket å sende et prosessvarsel.

– Om man skal prøve seg på en prognose, så vil ikke fylkessammenslåinga ha ført til nye arbeidsplasser i Finnmark, i alle fall ikke mange. Det er sagt det skal tas spesielt hensyn til Vadsø og Øst-Finnmark, men prognosen tilsier at det ikke kommer til å være et flertall blant Finnmarks befolkning som er fornøyd med regionreformen, innledet Remi Strand med.

STEMTE FOR Å IKKE SENDE: Gruppeleder Remi Strand (Ap) på fylkestinget.

STEMTE FOR Å IKKE SENDE: Gruppeleder Remi Strand (Ap) på fylkestinget. Foto:

– Prosessen med sammenslåingen vil fortsette uansett hva vi legger frem. Folk får markere hva de ønsker gjennom stemmeseddelen til høsten, så håper vi å finne en annen løsning for å få stoppet sammenslåingen etter valget, sa Remi Strand fra talerstolen.

Også fylkesordfører Ragnhild Vassvik tok talerstolen.

– Det er stor risiko knyttet til å føre sak mot staten. Det er usikkert om man vinner fram, og stor usikkerhet knyttet til kostnader. En rettssak har ikke oppsettende virkning, noe som vil si at sammenslåingsprosessen ikke stopper opp selv om en rettssak pågår. Vi har ikke god erfaring med rettssaker, vi vet de koster penger, sa Vassvik.

– Ut ifra en helhetsvurdering har vi funnet ut at det ikke er formålstjenlig med en rettssak.

Etter en debatt som gikk i fylkestinget i om lag 40 minutter, skulle det til slutt stemmes over forslaget. Forslaget fra Sp og SV fikk fire stemmer – fra egne medlemmer – og falt.

LES OGSÅ: Hevdet prosessvarsel ikke kostet noe. Nå har fylket fått regning på nesten 700.000 kroner

LES OGSÅ: Vedtok å sende prosessvarsel: – Spill for galleriet, dere later som overfor befolkningen

NEDSTEMT: Senterpartiets gruppe. Fra venstre Anne Toril Eriksen Balto, Kurt Wikan og Klemet Klemetsen.

NEDSTEMT: Senterpartiets gruppe. Fra venstre Anne Toril Eriksen Balto, Kurt Wikan og Klemet Klemetsen. Foto:

Måtte vurdere

I desember ble det vedtatt å sende prosessvarsel til staten. Ut fra svaret fra regjeringsadvokaten, har fylkesrådmannen konkludert med at det ikke er grunnlag for en slik sak. Svaret fra regjeringsadvokaten ble først derfor bare lagt fram som en melding for fylkestinget. Konklusjonen i svaret fra regjeringsadvokaten er at det ikke er grunnlag for rettssak, og at dette uansett ikke stopper sammenslåingen fra 1. januar 2020.

LES OGSÅ: Nå har staten sendt svar på Finnmarks prosessvarsel: – Ikke rart at de skriver det, svarer Vassvik

LES OGSÅ: – All historie viser at dersom du gir opp en kamp, har du ingen sjans til å vinne

Men etter forslag fra Kurt Wikan (Sp) vedtok likevel et enstemmig fylkesting onsdag at de ville ha dette opp som egen sak. Saken ble behandlet på tampen av fylkestingets møte torsdag.

Wikan begrunnet forslaget sitt med at fylkestinget måtte vurdere om man skulle gå videre eller legge ballen død, og at det derfor måtte behandles som egen sak. Og det var altså alle enige i.

LES OGSÅ: Har ingen hensikt å gå til søksmål mot staten, ifølge jussprofessor: – Er nærmest utenkelig

Artikkeltags