– Det er ulike meninger, men jeg oppfatter ikke at vi er splittet

Partisekretær Kjersti Stenseng forventer ikke flertall for å oppheve tvangsvedtaket om sammenslåing av Troms og Finnmark under morgendagens behandling i Stortinget.