Marianne (H), Bengt Rune (Frp) og Leif (V): – Vi har fått gode ting til Finnmark, vi er godt fornøyd

Historisk satsing på rusfeltet, mer midler til lærere, eget mobbeombud og penger til Skarvbergtunnelen, opprustingen av forsvaret og satsing på bredbånd, er blant det Finnmarks-politikerne trekker fram som positivt for Finnmarks del, i statsbudsjettet 2019.