Fjernet «flaskehals» i Troms og økte strømforsyningen til Finnmark. Men videre framdrift kan de ikke love

ØKT FORSYNING: Foran den nye kraftledning mellom Ofoten og Balsfjord står Bjørn Magne Vatnan, byggeleder, 
Kirsten Faugstad, Prosjektdirektør og 
Nils Andersson, prosjektleder.

ØKT FORSYNING: Foran den nye kraftledning mellom Ofoten og Balsfjord står Bjørn Magne Vatnan, byggeleder, Kirsten Faugstad, Prosjektdirektør og Nils Andersson, prosjektleder. Foto:

Etter ferdigstilling av ny kraftledning jobber Statnett videre mot Finnmark. Men en videre utbygging til Varangerbotn kan de ennå ikke love.

DEL

– Der vi tidligere hadde lite kapasitet med kun én 420 kilovolts ledning, har vi nå forbedret med enda en ledning, sier kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal.

Forrige uke ble den nye kraftledningen mellom Ofoten og Balsfjord satt i drift på 420 kilovolt (kV); et prosjekt som har foregått siden 2014.

– Det er mye kraft som skal nordover på vinterstid og sørover på sommertid. Når vi har hatt mørklegging i Finnmark, er det ofte på grunn av denne «flaskehalsen» i Ofoten, men nå har vi bygget en ledning nummer to som vil løse dette, sier Erdal.

Utvider til Skaidi

Totalt er 150 kilometer med 420 kV kraftledning strukket, cirka 450 master reist og fire transformatorstasjoner betydelig utvidet i forbindelse med prosjektet. Prosjektet har kostet 3,7 milliarder kroner.

Teksten fortsetter under bildet.

FJERNET FLASKEHALS: Kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal, sier strømforsyningen til Finnmark vil bli bedre når en ny kraftledning nå er på plass. 
Arkivfoto: Oddgeir Isaksen

FJERNET FLASKEHALS: Kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal, sier strømforsyningen til Finnmark vil bli bedre når en ny kraftledning nå er på plass. Arkivfoto: Oddgeir Isaksen

Statnett er allerede i gang med neste strekning: Balsfjord til Skaidi.

– Vi har både fundamentert mastepunkt, reist master og strukket ledning, så vi følger fremdriftsplanen frem mot Skillemoen i Alta i første omgang. For neste strekning, fra Skillemoen til Skaidi, vil vi senest våren 2018 foreta en ny vurdering om oppstart, sier Erdal.

LES OGSÅ: Jubler for ny kraftlinje fra Balsfjord til Skaidi

Kraftledningen fra Balsfjord til Skaidi er 21 mil lang og skal gå gjennom kommunene Balsfjord, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen, Alta og Kvalsund.

Interessekonflikt

Samtidig er det en interessekonflikt ekspropriasjonssaken for byggingen av den nye kraftledningen mellom Balsfjord og Skaidi. Saken startet mandag med et tre dager langt rettsforberedende møte i Nord-Troms tingrett, skriver Nordlys.

LES OGSÅ: Her er retten på befaring på vidda: – Det er utrolig at dette kan skje i 2017

Kraftlinjen berører 200 grunneiere, inkludert Statskog og Finnmarkseiendommen, på strekningen Balsfjord til Skaidi. Statnett har inngått avtale med de fleste grunneierne, unntatt 41 grunneiere.

Neste år er det satt av tre uker til skjønn for grunneiere på strekningen Balsfjord til Nordreisa, og i 2019 tre uker til strekningen Nordreisa til Skaidi.

Ser an utbygging til Varangerbotn

Når det gjelder strekningen fra Skaidi til Varangerbotn, forteller Erdal at Statnett foreløpig ikke har konsesjon til utbygging.

– Vi må se an behovet. Vi vet det presses på fra både politikere og ulike aktører, men foreløpig mangler det et forbruk som kan forsvare utbygging av ledningen. Det er snakk om milliarder i investeringer og inngrep i naturen, så da må vi vite at det er et forbruk, hvis ikke vil vi mest sannsynlig ikke få konsesjon, sier hun.

LES OGSÅ: Krever kraftlinje for å skape arbeidsplasser og hindre kritiske brudd

Til NRK Finnmark torsdag, går Båtsfjord-ordfører Geir Knutsen (Ap) ut og etterlyser mer strøm til østfylket.

– Dette er håpløst. Nå må stortingsrepresentantene fra Finnmark samle seg slik at også vi i Øst-Finnmark får være med på næringsutviklinga. Uten infrastruktur er det ingen som vil etablere seg her, sier han til statskanalen.

Til samme medium sier nyvalgt stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp), at han vil ta opp kraftlinjesaken og at det er «særs viktig» å få på plass en kraftforsyning til østfylket.

– Statnett ser det kanskje ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt på samme måte som vi politikere gjør. Vi er nødt til å gi rammebetingelser også overfor Statnett for å kunne utvikle næringene i Finnmark, sier Strifeldt til NRK Finnmark.

I kontakt med kraftselskapene

Erdal sier til iFinnmark at de er i kontakt med Finnmark Kraft og Varanger Kraft om økt kapasitet for å kunne utvide konsesjonsgitt vind i Øst-Finnmark.

– Varanger Kraft fikk tildelt 50 MW ekstra før sommeren, og det betyr at de kan doble vindparken de har i dag. Videre er vi også i dialog for ytterligere kapasitet, knyttet til ny ledning mellom Adamselv og Lakselv. Vi må vite om de ønsker å ta investeringsbeslutning om utvidelse av parkene sine. Ønsker de det, vil dette bli hensyntatt i vurdering av Adamselv til Lakselv, avslutter hun.

Artikkeltags