Felles kraft(lag)opprop mot Statnett: - Argumentene er ikke troverdig

Styreleder Per Hjort i Statnett nylig under markeringen på Skillemo utenfor Alta av igangstart av bygging av 420 kV-linje fra Balsfjord til Skaidi.

Styreleder Per Hjort i Statnett nylig under markeringen på Skillemo utenfor Alta av igangstart av bygging av 420 kV-linje fra Balsfjord til Skaidi. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Kraftselskapene Ymber AS, Hammerfest Energi A, Alta Kraftlag SA, Repvåg Kaftlag SA, Luostejok Kraftlag SA, Nordkyn Kraftlag SA og Varanger Kraft AS går kraftig til angrep på Statnett.

I et debattinnlegg kritiseres Statnett for utsettelser og beslutningsvegring. Ifølge debattinnlegget støttes innholdet også av fylkesordføreren i Finnmark, Vest-Finnmark regionråd og Øst-Finnmark regionråd.

Utsettelser

Bakgrunnen er at Statnett har fått konsesjon og har startet arbeidet med å bygge ny 420 kV-linje fra Balsfjord til Skaidi, men ferdigstillelsen fra Skillemoen ved Alta til Skaidi er utsatt på ubestemt tid, og det er ikke tatt noen beslutning om oppgradering av linjen fra Skaidi til Varangerbotn.

 «Vi forstår ikke hvorfor Statnett utsetter ferdigstilling av sentralnettslinjen fra Balsfjord til Skaidi. Statnetts argumenter er ikke troverdig og det virker også som om selskapet mangler beslutningsevne i forhold til oppgradering av linjen fra Skaidi til Varangerbotn. Dette svekker forsyningssikkerheten for fylkets innbyggere og bidrar til uholdbare rammebetingelser for utvikling av regionalt næringsliv», skriver selskapene i debattinnlegget på ifinnmark.no.

Usikkerhet

I debattinlegget står det også:

«Statnetts opptreden over lang tid har bidratt til svekket forsyningssikkerhet i Finnmark. Selskapet har skapt betydelig usikkerhet rundt når og hvordan fremtidig utbygging og vedlikehold av sentralnettet i Finnmark skal foregå».

En konseptvalgutredning for Skaidi – Varangerbotn ble fremlagt 23. august, men ifølge debattinnlegget uten forslag til hvordan en videre utbygging skal skje.

«Det begynner dessverre å avtegne seg et uheldig mønster i denne saken. Med tilstrekkelig lang utsettelse av byggingen fra Skillemoen til Skaidi, vil konseptvalgutredningen for Skaidi-Varangerbotn utgå på dato. Det betyr i så fall at videre utbygging fra vest til øst i Finnmark også utsettes på ubestemt tid», avsluttes debattinnlegget med.

Statnett svarer

Onsdag tok iFinnmark kontakt med Statnett for kommentarer til debattinnlegget.

Her er kommentarer fra konserndirektør Håkon Borgen i Statnett:

«Statnett investerer flere milliarder kroner for å sikre strømforsyningen til nord. I går kunne den første strekningen med 420 kV ledning fra Ofoten til Kvandal settes i drift. Det bedrer forsyningen allerede for kommende vinter. Neste år idriftsettes strekningen fra Kvandal til Balsfjord, og forsyningssikkerheten bedres betydelig i Troms og Finnmark. Samtidig er vi da godt i gang med å bygge videre nordover fra Balsfjord og inn til Finnmark.

Utbyggingstaktenfra Balsfjord og nordover er justert noe ut fra HMS-hensyn (helse, miljø og sikkerhet, red.anm.). Etter å ha opplevd to dødsulykker på kort tid har vi bestemt oss for å gå gjennom hele investeringsporteføljen, landet rundt, med et kritisk blikk. Alle prosjekter vurderes for å se om det finnes muligheter for å justere fremdrift for å lette på den samlede investeringsmengden på kort sikt. Prosjekt Balsfjord-Skaidi var først ute, sammen med at reinvesteringene våre er redusert. Etterhvert vil hele porteføljen bli veid. 

Strekningen fra Skillemoen til Skaidi er ikke vedtatt startet opp ennå. Forbruksprognoser viser at behov som var ventet, ser ut til å komme noe senere. En ny vurdering skal gjøres senest våren 2018, men kommer det endringer før det, vil saken fremmes tidligere.

For å være beredt for ytterligere behov har vi gjennomført en større analyse sammen med aktører i nord, over to år, for å se hva som kan komme og hva det vil kreve av nye netttiltak. Med dette har vi skaffet oss et godt grunnlag til å fatte beslutninger om nye tiltak når nye behov kommer. Når nye behov melder seg, om det er i øst eller vest, så vet vi hva det vil kreve av tiltak og kan raskt starte opp. Statnett skal møte nye behov, det kan man være sikre på, men det må skje i tråd med behovene – ikke i forkant.

De senere år har Statnett bygget ny stasjon i Lakselv, utvidet Varangerbotn stasjon og også bygget ny ledning fra Varangerbotn til Skogfoss. Sentralnettet vedlikeholdes godt og forsyningssikkerheten skal være ivaretatt.

Vi tar innspillene fra nettselskapene med oss i den kommende prosessen med nettutviklingsplan for 2017.»

Artikkeltags