Gå til sidens hovedinnhold

Leverer du ikke innen fristen, risikerer du å få ilagt dagsbot

Artikkelen er over 4 år gammel

2.200 næringsdrivende i Finnmark har ennå ikke levert skattemeldinga for næringsdrivende.

2.400 av 4.600 finnmarkinger som skal levere skattemelding for næringsdrivende har levert. Med andre ord har 2.200 personer fortsatt ikke levert, kun én dag før fristen 31. mai.

«Nytt i år er at de som ikke leverer innen fristen kan bli ilagt tvangsmulkt» skriver Skatt Nord i en pressemelding. Ordningen ble innført 1. januar i år. Satsen er på 524,50 kroner per dag over fristen man går uten å levere.

– Dersom du har mottatt skattemelding for næringsdrivende må du levere denne innen fristen for å unngå tvangsmulkt. Næringsdrivende kan ikke benytte leveringsfritak, selv om du har avsluttet virksomheten din eller om du ikke ser på deg selv som næringsdrivende, sier Anne Berit Figenschau, avdelingdirektør i Skatt nord i pressemeldingen.

Oversikt pr 30. mai 2017

Antall som

skal levere

Antall som

har levert

Ikke levert pr

30. mai

Finnmark

4 600

2 400

2 200

Nordland

13 600

7 700

5 900

Troms

9 500

5 100

4 400

Skattemeldingen for næringsdrivende må leveres elektronisk, da det ikke lenger er mulig å levere skattemelding på papir.

Fakta om tvangsmulkt

  • Tvangsmulkt er en løpende mulkt som øker for hver dag opplysningsplikten ikke er oppfylt
  • For manglende levering av skattemelding for næringsdrivende er satsen et halvt rettsgebyr per dag. I 2017 er rettsgebyret 1.049 kroner.
  • Maksgrensen er 50 rettsgebyr, det vil si 52 450 kroner.
  • Tvangsmulkten løper til:
    • opplysningene gis
    • skattemyndighetene fastsetter ved skjønn
    • maksimal beløpsgrense er nådd

Kilde: Skatt Nord

 

Kommentarer til denne saken