Inge Bjørn er 1 av 8.149 registrerte i Finnmark, men han tror antallet er langt større

– Det var ikke så lett å være samisk før i tiden.