Gå til sidens hovedinnhold

Sannhetskommisjonen ble vedtatt

Artikkelen er over 3 år gammel

– Det viktige er at de som har opplevd fornorskningen på kroppen får fortelle sin historie.

Stortinget vedtok tirsdag kveld at det skal opprettes en granskningskommisjon, eller sannhetskommisjon som noen kaller det, om fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge.

SVs stortingsrepresentanter Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø var de to som kom med forslaget. Ordlyden var:

«Stortinget ber presidentskapet gjøre de nødvendige forberedelser slik at Stortinget kan nedsette en granskingskommisjon som skal være en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge.»

Historisk dag

De to SV-representantene fikk flertall først i kontroll- og konstitusjonskomiteen etter at det var avholdt høring. Og tirsdag kveld ble altså vedtaket gjort i plenum.

Les hele komiteens innstilling på stortinget.no.

– En gledens og historisk dag på Stortinget, sier Bergstø til i Finnmark.

Hun er veldig glad for at alle partier unntatt Høyre og Frp stemte for forslaget.

– Det at det ble så bred oppslutning, er viktig for legitimiteten og verdigheten. Stortinget har fulgt opp sterke krav fra samiske og kvenske miljø om å finne ut av konsekvensene av den urett som er begått, sier Bergstø.

Hun opplyser at det er Stortinget selv som skal oppnevne kommisjonen og gi den mandat. Presidentskapet skal forberede saken. Dette fordi departementet ikke har vist noen interesse for en slik kommisjon. Derfor ønsket forslagsstillerne at Stortinget selv skulle følge opp.

LES OGSÅ: Bergstø vil ha gransking av fornorskningspolitikk

Stemte imot

Forslaget ble vedtatt mot stemmene fra Høyre og Frp, blant annet fra Laila Davidsen (H) fra Alta og Jan-Henrik Fredriksen (Frp) fra Sør-Varanger.

Kåre Simensen (Ap) fra Alta som gir seg på Stortinget etter denne perioden, holdt tirsdag sitt siste innlegg fra talerstolen i Stortinget, i nettopp saken om sannhetskommisjonen.

«Kl. 19:35 holdt æ mitt absolutt siste innlegg på Stortinget. Vemodig. Den siste saken var Opprettelsen av en sannhetskommisjon for fornorskningspolitikken. Et vedtak som æ støtte i sin helhet», skrev Simensen på sin Facebook-side.

Regjeringspartiene mente at det var nok med mer forskning på området, noe kommunalminister Jan Tore Sanner uttalte i debatten i Stortinget.

– Det er positivt at Sanner vil ha mer forskning om uretten. Det blir da også nødvendig for kommisjonens arbeid i tillegg til eksisterende forskning. Men kun forskning er ikke nok, sier Kirsti Bergstø.

Hun viser til at det fra kretser rundt regjeringspartiene uttalte at Sametinget kunne sørge for mer forskning, men da innenfor ekisterende budsjett.

– Det ville vært helt uholdbart, sier Bergstø.   

Skal utforme mandatet

Sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren (Árja) var til stede i stortingssalen da saken ble diskutert. Sametinget skal nå være med på å utforme mandatet.

– Det viktige er at de som har opplevd fornorskningen på kroppen får fortelle sin historie. Det har vært et krav fra sametingets eldreråd, sier Fjellgren til iFinnmark.

Fjellgren ser for seg at mandatet må være spredt, og at det må være med statsvitere og jurister i kommisjonen.

– De må få den legitimiteten som er nødvendig for at kommisjonen skal ha den funksjonen den skal ha. Den skal bidra til å øke forståelsen for samenes posisjon i majoritetssamfunnet, men også framme samiske rettigheter.

Sametingsråd Fjellgren forteller at det ikke oppleves at samenes menneskerettigheter blir rettet oppmerksomheten mot i dag.

– Kommisjonen skal også bringe ny kunnskap til oss selv. Det er også viktig. Det er jo en fortiet del av historien. Man kjenner til internatene, men ellers er det ganske begrenset, sier Fjellgren.

– Vi er nødt til å skape en felles historie, det blir viktig med denne kommisjonen. Derfor der det også viktig at den er statsoppnevnt, slik at den får den legitimiteten i samfunnet for øvrig, som den trenger.

Takker for samarbeid

I en pressemelding fra Sametinget trekkes en rekke samarbeidspartnere fram, men Fjellgren understreker til iFinnmark at det er vanskelig å få takket alle.

– Sametinget har hatt godt samarbeid med mange og derfor har vi lyktes for å få på plass denne kommisjonen, skriver Fjellgren i pressemeldingen.

I pressemeldingen trekkes samarbeid med blant andre Norske kveners forbund fram, samt fylkeskommunene i de samiske områdene som har gitt støtte til etablering av kommisjonen.

– Sametinget er takknemlig for det arbeidet Sametingets eldreråd har gjort i denne saken over flere år. Spesielt var det bra at de deltok i den åpne høringen i Stortinget. Det var betydningsfullt at Stortinget fikk høre erfaringer fra eldre folk, og hva de har gjennomgått på grunn av statens politikk, skriver Fjellgren i pressemeldingen.

I pressemeldingen trekkes også fram dialog med Samisk kirkeråd, og sametinget skriver at deres støtte har vært til stor nytte.

– Samene setter pris på at kirken støtter oss i dette arbeidet. Vi må også huske på å røkte også den åndelige dimensjonen av dette forsoningsarbeidet. Kirken har den kunnskapen som kreves, skriver Fjellgren.

 

Kommentarer til denne saken