Torfinn tror vi får det dårligere fra 1. januar. Han er langt ifra alene

Over halvparten av finnmarkingene tror tjenestetilbudet svekkes når Troms og Finnmark slås sammen.