– Miljøpartiet De Grønne (MDG) er veldig glade og vi ser på det som et historisk vendepunkt. Vi har tradisjonelt vært for dette, og det er godt å se at synet på rusmisbruk har startet å snu, sier landsstyrerepresentant for MDG i Finnmark, Farid Shariati.

Bak endringer står Høyre, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre. I innstillingen partiene har kommet med står det at de «ønsker å overføre ansvaret for samfunnets oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk, fra justissektoren til helsetjenesten».

Har blitt latterliggjort

Shariati er veldig glad for at folk med et rusproblem ska få hjelp i stedet for å bli straffet.

– MDG har lenge blitt latterliggjort fordi vi mener at dette er rett. Men vi ser at det de siste to årene har skjedd et skifte. Flere og flere har begynte å se at vi må gjøre noe nytt, og ikke fortsette å straffe folk som ikke gjør noe harme mot andre enn seg selv, forteller landsstyrerepresentanten.

Videre forteller Shariati at det er viktig å hjelpe folk som ikke har et avhengighetsproblem og sammenligner det med alkohol.

– De fleste i samfunnet vil nok si seg enige i at alkoholisme er fælt og at de som sliter med det trenger hjelp. Det samme gjelder de med et narkotikaproblem. Vi må være rause med dem som sliter, og ikke sparke de som ligger nede, sier Shariati og legger til at ingen har tatt stilling til om rus er greit eller ikke.

– Det som ligger på bordet handler om å avkriminalisere. Ingen på Stortinget har tatt stilling til om de synes det er greit eller ikke, bare at vi skal hjelpe folk med rusproblemer, sier Shariati.

LES OGSÅ: Politiker tatt av politiet for hasjrøyking:– Jeg er veldig lei meg 

Flere tiltak

En annen grunn til at landsstyrerepresentant synes det er flott at det er blitt et stortingsflertall på denne saken er at det kan frigjøre ressurser til politiet.

– Noe av det positive er at det faktisk frigjør politiressurser. Politiet kan heller overvåke de som faktisk produserer og omsetter det ulovlig i samfunnet. De kan ha fokus på bakmennene i stedet for å gå etter den enkelte brukeren, forteller landsstyrerepresentant.

Når det Shariati får spørsmål om han tror tiltaket vil hjelpe på å redusere rusmisbrukere, sier han nei.

– Nedgang og oppgang på antall rusmisbrukere kommer ikke til å endres ved bare dette tiltaket. Det er flere grep som må tas hvis vi skal få se en markant nedgang. Blant annet må vi få fjernet leverandører av narkotika og de som lager det også, men å starte med å hjelpe enkeltpersoner i stede for å straffe er et skritt i riktig retning, mener landsstyrerepresentant.