Gå til sidens hovedinnhold

Finnmark er stadig et klart nei-fylke

Ny måling om holdningen til EU:

Artikkelen er over 5 år gammel

Finnmarkingene holder fast ved sitt klare nei til norsk medlemskap i EU.

En meningsmåling INFACT har gjort for NRK og Amedias aviser i Finnmark viser at tilhengerskaren i fylket er på retur, slik den har vært siden den første avstemningen i 1972.

Kun 15,9 prosent av de spurte gir et klart JA på spørsmålet Det er den laveste oppslutning siden 1972. Nei-siden har en oppslutning på 71,7 prosent. Det er snaue tre prosent lavere enn det endelige resultat ved avstemningen i 1994.

Større usikkerhet?

Valgresultatene vi sammenligner med gir ikke tall for usikkerhet blant velgerne. I målingen er det hele 12,4 prosent som svarer «vet ikke». Fordeles disse prosentvis mellom de to sidene, som kan gi en rimelig sammenlikning med rene stemmetall, er det en styrket motstand mot medlemskap i EU.

Målingen er gjort i tiden rundt britene «Brexit», og det ser ut til at det som skjedde i Storbritannia kan ha styrket motstanden her hjemme.

Usikkerheten

Usikkerheten blant velgerne er størst blant kvinnene, 14,7 prosent, mens tilsvarende tall for menn er 10,2 prosent.

Det er også blant yngre velgere, aldersgruppen 18–29 år det råder størst usikkerhet, 23,9 prosent. Middelaldrende, mellom 30 og 64, har en usikkerprosent under 10, mens de over 65 er litt mer usikre; 14 prosent.

Ellers er usikkerheten jevnt fordelt mellom regionene i fylket med rundt 12 prosent av de spurte.

Mest JA i øst

Øst-Finnmark har de fleste tilhengerne av medlemskap, viser målingen. Der er nesten hver femte velger (19,4 prosent) av de spurte for medlemskap. I vestfylket er det over 73 prosent motstandere, flest i Alta-regionen.

Følger partiene

Ikke overraskende er andelen Nei-stemmer størst i Nei-partiene Senterpartiet (90,9 %), SV (87,5 %) og KrF (83,3%).

Fremskrittspartiets velgere er også blant de minst EU-vennlige med en motstandsandel på 82,3 prosent). Det er f.eks. en større andel enn Venstre (60%).

Ingen av partiene har flertall for EU blant sine velgere. Flest tilhengere har Høyre med 28,9 prosent, fulgt av Rødt (!) med 22,2 prosent og Venstre med 20 prosent. Fylkets største parti, Ap, har bare 18,3 prosent tilhengere blant sine velgere i Finnmark ford et som er partiets offisielle linje i EU-saken, nemlig JA.

Ikke overraskende

Valgforsker Frank Aarebrot Universitetet i Bergen er langt fra overrasket over resultatet av målingen i Finnmark.

– Dette er jo tall som nesten er som de nasjonale målingene. Jeg hadde vært mer overrasket om Finnmark kom ut med bedre tall for JA-siden enn resten av landet, sier Aarebrot i en samtale med ifinnmark.no.

Aarebrot der heller ingen sammenheng mellom resultatet av målingen i Finnmark og britenes stemmegivning for utmeldelse av EU i tidsrommet rett før målingen ble tatt opp.

– Når vi ikke har sammenlignbare tall fra før Brexit er det vanskelig å finne grunnlag for en slik tolkning, mener Aarebrot, som har en klar konklusjon på resultatene fra målingen i Finnmark: «Ingen overraskelse».

Kommentarer til denne saken