– Vi er gode på å utvinne energi. Vi skal være visjonære og legge planer for utvinning av energi også i de nordlige delene av våre havområder, sa Bakke-Jensen i Stortingets spørretime onsdag.

Han slo fast at det er en "politisk kamp" å forklare andre land at de norske områdene er en "annerledes del av Arktis".

– Her bor det mennesker, her virker mennesker og studerer. Her vokser unger opp, her skaper vi industri og jobber. Nå skal vi ta kampen mot dem som vil konservere denne delen av Arktis som et reservat, sa Høyre-statsråden.

Fikk kritikk

Utsagnet til Bakke-Jensen kom etter kritikk av nordområdepolitikken i spørretimen. Ap-leder Jonas Gahr Støre anklager regjeringen for å ikke gjøre nok for å sikre norske interesser og viste til en fersk rapport fra EU-parlamentet.

Rapporten slår fast at EU-landene skal jobbe for et internasjonalt forbud mot olje- og gassvirksomhet i Arktis, og Støre ville vite hva slags konsekvenser dette vil få for norsk olje- og gassvirksomhet.

– Vi frambringer budskapene våre i de rådene der hvor vi deltar, svarte europaministeren.

Venstre la for øvrig fram et representantforslag for Stortinget onsdag som ber om varig vern mot oljeaktivitet i hele det omstridte området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Ny strategi

Støre viste i sitt innlegg til at nordområdene var den rødgrønne regjeringens ”strategisk viktigste satsingsområde i utenrikspolitikken”. Slik er det ikke lenger, antydet han.

– I år har Norge formannskapet i Nordisk ministerråd. Men jeg finner knapt en referanse til nordområdene i formannskapsprogrammet, sa Støre.

Bakke-Jensen framholdt at en ny nordområdestrategi kommer i løpet av våren og slo fast at hans tilnærming vil være langt mer konkret enn forgjengerens.

– Jeg vil vise fram et aktivt, varmt og pulserende Arktis, gi innbyggerne en god skole og bygge ut en infrastruktur som bygger landsdelen, sa han. 

(©NTB)