Politiet har pågrepet og siktet en mann i 60-årene fra Vest-Finnmark i forbindelse med pedofilinettverksaken, «Dark Room» i Vest politidistrikt. Det opplyser påtaleleder Morten Daae i Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

Her opplyses det om at siktede tidligere er domfelt for seksuelle overgrep mot mindreårige.

– Mannen har vært fengslet tidligere for seksuelle overgrep mot mindreårige. Det er snakk om forhold som har skjedd flere år tilbake i tid, utdyper Daae til iFinnmark.

Den pågrepne er siktet etter straffelovens paragraf 204 (se mer i egen boks), opplyser påtalelederen.

Beslag

Ifølge politiet har det blitt gjort beslag av blant annet data og kommunikasjonsutstyr i forbindelse med pågripelsen.

«I løpet av dagen vil det bli tatt stilling til om han skal fremstilles for varetekt. Etterforskningen er fortsatt i en tidlig fase, og det kan foreløpig ikke gis noen ytterligere opplysninger» heter det i meldingen.

LES OGSÅ: Finnmark politidistrikt har fått én sak i den store Dark Room-etterforskningen

Den pågrepne mannen har foreløpig ikke fått en forsvarer.

Straffelovens § 204

Den som

 • a. utgir, selger eller på annen måte søker å utbre pornografi,
 • b. innfører pornografi med sikte på utbredelse,
 • c. overlater pornografi til personer under 18 år, eller
 • d. holder offentlig foredrag eller istandbringer offentlig forestilling
  eller utstilling med pornografisk innhold,

straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 år.

Med pornografi menes i denne paragrafen kjønnslige skildringer som virker støtende eller på annen måte er egnet til å virke menneskelig nedverdigende eller forrående, herunder kjønnslige skildringer hvor det gjøres bruk av lik, dyr, vold og tvang. Som pornografi regnes ikke kjønnslige skildringer som må anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål.

Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd.

Paragrafen gjelder ikke for film eller videogram som Medietilsynet ved forhåndskontroll har godkjent til ervervsmessig fremvisning eller omsetning.

Én sak

Ti av tolv politidistrikter, i tillegg til Kripos, har fått oversendt én eller flere saker fra Vest politidistrikt etter at Operasjon Dark Room ble iverksatt i fjor høst. Etterforskningen pågår fortsatt og kan øke i omfang.

Finnmark politidistrikt fikk oversendt én sak.

OPERASJON DARK ROOM

 • Etterforskningen startet i 2015 etter at en etterforsker ved Vest politidistrikt så konturene av et større nettverk i forbindelse med en overgrepssak mot en ung mann i Bergen.
 • Operasjon Dark Room ble etablert, med mål om å stoppe pågående overgrep mot barn.
 • Det er snakk om flere aktive nettverk der personer viser stor interesse for barn og deler bilder og filmer av seksuelle overgrep mot barn.
 • Størrelsen på det samlede databeslaget er så langt på 150 terabyte, og er et av de største beslagene i norsk historie.
 • Politiet har identifisert over 5000 brukerkontoer i de ulike chattekanalene det er snakk om.
 • 51 personer er involvert i sakene, alle er menn.
 • De involverte er fra «alle samfunnslag». Mange har høy utdannelse og IT-kompetanse.
 • 18 av de 51 personene er fra Hordaland. To av sakene er henlagt. Ytterligere 31 er under etterforskning i resten av landet, i tillegg til en person i utlandet.
 • Etterforskningen mot nettverket har pågått for fullt siden nyttår.
 • Politiets operasjon Dark Room består av om lag 25 etterforskere i Vest politidistrikt, som blant annet har hatt et tett samarbeid med Kripos, både i enkeltsaker og i metodeutvikling.
 • Spesialetterforskere fra datakrim, analytikere og etterforskere med spesialkompetanse på tilrettelagte avhør er også tilknyttet gruppen. (©NTB)

Saken oppdateres