Fellesnemnda skal ledes av Troms–Finnmark får nestlederen

Leder Kari-Anne Opsal (Ap) fra Troms og nestleder Ulf Trygve Ballo (Ap) fra Finnmark i fellesnemnda blir her intervjuet av TV2s Egil Pettersen.

Leder Kari-Anne Opsal (Ap) fra Troms og nestleder Ulf Trygve Ballo (Ap) fra Finnmark i fellesnemnda blir her intervjuet av TV2s Egil Pettersen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Selv om Rødts Jens Ingvald Olsen ville at Finnmark skulle få ledervervet i Fellesnemnda ble Troms Aps Kari-Anne Opsal valgt som leder, mens Ulf Trygve Ballo fra Finnmark Ap valgt som nestleder.

DEL

Det var Kommunal- og moderniseringsdepartementet som hadde innkalt til dette første møtet i Fellesnemnda. Første punkt på programmet var å velge møteleder blant de 38 representantene. Etter forslag fra Ulf Trygve Ballo ble Ragnhild Vassvik fra Finnmark og Knut Werner Hansen fra Troms valgt til møteledere.

På sakslista sto blant annet valg av leder og nestleder i fellesnemnda. Willy Ørnebakk fra Troms Arbeiderparti la frem et forslag om at Kari-Anne Opsal velges som leder og Ulf Trygve Ballo som nestleder av nemnda.

Da gikk Rødts Jens Ingvald Olsen opp på talerstolen og fremmet et forslag om at Ballo fra Finnmark skulle lede fellesnemnda, mens Opsal fra Troms skulle være nestleder. Da forslaget fra Olsen kom opp til votering fikk det Olsens ene stemme og falt.

Ørnebakks forslag ble til slutt enstemmig vedtatt.

Valgkrøll

Etter en kort pause fortsatte møtet. Denne gangen med Opsal og Ballo som møteledere. Nå skulle valgstyret for de to fylkene velges. Her kunne fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik, fremme Finnmarks kandidater til valgstyret: Arbeiderpartiets Kari Lene Olsen, MDGs Arne Liaklev og Lise Svenning fra Høyre

Da grep leder av Fellesnemnda inn og påpekte at Vassvik også skulle foreslå medlemmene fra Troms.

Vassvik måtte da entre talerstolen enda en gang og foreslo følgende medlemmer fra Troms: Arbeiderpartiets Torbjørn Bongo, John Roald Karlsen fra Frp, samt Ellen Øseth fra SV.

Etter ny pause måtte Vassvik opp på talerstolen en tredje gang. Man hadde glemt at valgstyret også trengte seks varamedlemmer.

– Man lærer så lenge man lever. Det er bra vi har god tid og er relativt samstemte. Vi kom på at vi må ha varamedlemmer også, derfor har vi tatt en runde på det, sa Vassvik.

Fire ganger opp på talerstolen

Deretter foreslo hun at Aps Sylvi Jane Huseby, Venstres Trine Noodt og Frps Claus Jørstad fra Finnmark, mens Ole M. Johansen (FrP), Hanne Linaker (Ap) og Widar Skogan (KrF) fra Troms ble foreslått inn som varamedlemmer.

Vassvik foreslo også at fylkesvalgstyret konstituerer seg selv. Også dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Etter debatten rundt arbeidsutvalgets gjøren og laden kunne nyvalgt leder av Fellesnemnda, Kari-Anne Opsal, gjøres oppmerksom på at det var gjort feil da valgstyret ble valgt.

– Valgstyret kan ikke konstituere seg selv. Det må velges en leder og nestleder herfra, sa Opsal.

Deretter kalte hun opp den samme Vassvik som for fjerde gang måtte på talerstolen i forbindelse med valget av valgstyret.

– Det er ikke så greit å ha alt på stell når man skal inn i et nytt organ, sa Vassvik, og foreslo Aps Kari-Lene Olsen og Frps John Karlsen som henholdsvis leder og nestleder.

Olsen og Karlsen ble enstemmig valgt.

Møtet ble hevet klokken 13.54.

Artikkeltags