Se full oversikt nederst i saken.

Nesseby kommune er den kommunen i Finnmark med lavest årsbetaling for foresatte av barnehagebarn. Det viser tall publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) 24. april.

– Vi forholder oss jo bare til de politiske vedtakene, men for foreldrene sin del er det jo fint, de vet at her er det reduserte priser, sier virksomhetsleder ved Nesseby oppvekstsenter, Heidi Thrane Johansen.

Nesseby oppvekstsenter, som i dag har 47 barnehagebarn, har i en årrekke hatt gratis barnehage der foreldrene kun har betalt 400 kroner i matpenger, men fra 1. januar i år gikk prisen opp med 1500 kroner. Før prisendringen betalte foresatte i Nesseby i gjennomsnitt 4.400 kroner i året, men etter prisøkningen må de nå regne med å måtte betale 20.900 kroner i barnehageutgifter per år.

Til tross for prissøkningen, tilbyr kommunen fortsatt den lavest prisen i fylket. «Andreplassen» går nemlig til Hasvik kommune, hvor foresatte må regne med å betale nesten 5000 kroner mer i året enn i Nesseby.

LES OGSÅ: Julia betaler ingenting for å ha Felix (2) i barnehagen – det blir det snart slutt på

Hanne Iversen, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Nesseby, sa følgende på vegne av partiet om avgjørelsen om å øke barnehage- og SFO-prisene til iFinnmark i januar:

– Vi har i utgangspunktet et ønske om å beholde gratis barnehage, men på grunn av økonomien i kommunen har vi sett oss nødt til å ta betalt både for det og for skolefritidsordningen. Vi har nå satt opp skolefritidsordningen til 2200, men det er likevel ikke makspris, og vi er rimelige i forhold til andre kommuner.

Over maksprisen

På motsatt ende av skalaen ligger Loppa kommune. Der er den gjennomsnittlige årsbetalingen på 32.509 kroner, noe som gjør kommunen til den dyreste i Finnmark. Like bak følger Karasjok kommune med 32.349 kroner i gjennomsnittlig årsbetaling, og Hammerfest kommune med 32.328 kroner i gjennomsnittlig årsbetaling.

Ordfører i Loppa, Steinar Halvorsen, sier han er overrasket over at de kommer høyest ut, men at han har ingen problemer med å forsvare prisene.

– Jeg mener vi har den prisen som vi bør ha i kommunen, og så lenge vi ikke går over makssatsen til Stortinget så har jeg ingen baktanker med å ta den prisen der. Det er et enstemmig kommunestyret som har stilt seg bak de prisene, sier Halvorsen. 

Ifølge Utdanningsdirektoratets hjemmeside er maksprisen for 2018 på 2.910 kroner per måned, og totalt 32.010 kroner per år. Det vil si at foreldre i Loppa betaler nesten 500 kroner mer i året enn det Stortinget har satt som grense.

– Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen, står det hos Utdanningsdirektoratet.

Etter å ha sjekket opp litt, sier Halvorsen følgende:

– Vi vedtok at vi skulle ligge på makssatsen, og vi mener vi ligger på makssatsen, men er det noen kroner over, skyldes det nok noe overskridendes. Men på tolv måneder så skal vi ikke overstige makssatsen. Vi skal ligge på, men ikke over, så dette skal følges opp, sier han.

Høyere priser enn i fjor

Fylkesvis kommer Finnmark godt ut. Gjennomsnittlig årsbetaling for foresatte i fylket er 29.608 kroner, hvilket er nest lavest i landet, bare i Vest-Agder er det billigere å ha barnehagebarn.

På landsbasis kostet et års fulltidsopphold i norske barnehager inkludert kostpenger og andre tilleggsutgifter i gjennomsnitt 30.725 kroner i januar 2018, hvilket er 4,9 prosent høyere enn på samme tidspunkt i 2017, ifølge SSB.

Gjennomsnittlig månedlig betaling, inkludert friplasser, var 2.492 kroner for en barnehageplass i Norge per januar 2018. I tillegg krevde barnehagene inn i gjennomsnitt 302 kroner per barn for å dekke kostpenger og andre utgifter. I gjennomsnitt krever private barnehager inn mer kostpenger og andre tilleggsutgifter enn kommunale barnehager.