LEVE Finnmark er et av stedene man kan gå til som etterlatt, for å få støtte etter selvmord.

Foreningen har for øyeblikket kun lokallag i Tana og Nesseby.

– Tiden etter et selvmord er tungt for de etterlatte og det tar tid å bearbeide. Det er noe som man må bære med seg resten av livet, og det forsvinner ikke. Da er det godt å ha noen som har vært i samme situasjon å snakke med, sier frivillig Vibeke Sørensen.

– Mange berørte i fylket

Å være etterlatt etter selvmord kan være ekstra vanskelig, da et valg om å avslutte livet er tatt.

– Det er noe med at de tar valget selv. For de som sitter igjen fester det seg på en helt annen måte enn dersom det er et naturlig dødsfall det er snakk om.

Sørensen ønsker dermed at etterlatte skal få flere steder å gå til i fylket.

– Det er så mange berørte i Finnmark. Det er kjempeviktig å få etablert et miljø på de forskjellige plassene og byene. Vi har nylig opprettet en faebookside og det er ganske nytt. Det er for å få folk bevisst på at vi er her. Det er viktig at vi klarer å bli større i Finnmark.

Støtte og omsorg

Som nevnt er det frivillige med egen erfaring i foreningen. En likemann å snakke med.

– Vi er selv etterlatte og er der for andre etterlatte. Alle vi som er der vet hva de pårørende står i.  Vi tilbyr støtte og omsorg til de som har opplevd det samme. Spesielt når hverdagen kommer.

Hennes samboer tok livet sitt i 2009. Hans mor kom i kontakt med foreningen LEVE, og siden da har Vibeke vært med.

– Jeg har vært med på møtene og arrangementene som har vært. Noen tror slike foreninger driver med å grave i sorgen og dyrker den. Men det er ikke sånn. Vi har sosiale opplegg og har det veldig hyggelig sammen. Så prater man om det om de etterlatte selv vil. I Finnmark har vi per dags dato to kursede likemenn som kan kontaktes om man ønsker noen å prate med uten å måtte møte opp på LEVES møter eller samlinger.

Flere menn

I 2015 tok 5 personer livet sitt i Finnmark.

For tiåret 2006 til 2015 var det i snitt 9 selvmord i året i Finnmark, med en variasjon mellom 3-14, ifølge Christian Lycke Ellingsen, overlege for Dødsårsaksregisteret.

– For Norge har selvmordsraten de siste ti årene vært i gjennomsnitt 11,5/100.000, med en variasjon mellom 10,7 og 12,5, og det er omtrent som gjennomsnittet i hele Europa. For Finnmark har gjennomsnittet vært på 12,3/100.000, med en variasjon mellom 4,3 og 18,7. Den store variasjonen er fordi det er få mennesker i Finnmark og få dødsfall hvert år, og ett eller to dødsfall til eller fra vil slå mye ut på statistikken, sier Ellingsen.

Tallene forteller at det er en overvekt av menn som tar sitt eget liv.

– For hele landet var forholdet mellom menn og kvinner det siste tiåret 1:2,5. Det vil si at det var 2,5 ganger så mange menn som kvinner som tok livet av seg. For Finnmark var tilsvarende tall 1:2,2.

Antar høyere tall

Samtidig sier tallene også at gjennomsnittalderen i Finnmark var 43 år, ifølge Lycke.

– Spennet for de ulike fylkene i Norge i gjennomsnittsalder er fra 43 til 52 år.

Men antallet selvmord kan være høyere enn hva man ser på statistikken.

– Kvaliteten på dødsårsakstatistikken i Norge er regnet som god. Men det er alltid feilkilder. Veldig grovt regner vi med at de reelle tallene er omlag 10 prosent høyere enn de offisielle, på grunn av underregistrering. Dette er den såkalte mørketallsandelen, sier Lars Mehlum, senterleder for Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging.

Trenger du hjelp? Mental Helse har åpent 24 timer i døgnet. Telefonnummeret er: 116 123. Kirkens SOS er også alltid åpen for å prate. Telefonnummer: 22400040

LEVE Finnmark kan kontaktes via gruppens Facebook side, eller via LEVE sentralt på telefonnummer 22 36 17 00.