- Langsiktig mål om samisk stat

Stortingsrepresentant Kåre Simensen (Ap)

Stortingsrepresentant Kåre Simensen (Ap) Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Stortingsrepresentant Kåre Simensen (Ap) mener sametingspresident Aili Keskitalo har planer om en samisk stat.

DEL

(Finnmarken) Det var under markeringen av Samefolkets dag i Porsanger Aili Keskitalo tok til orde for at Sametinget skal inkluderes i Grunnloven.

Sametinget er i dag ikke beskyttet av Grunnloven, og kan derfor i praksis bli lagt ned om stortingsflertallet vil det. Keskitalo vil gi Sametinget bedre beskyttelse slik at det kreves en grunnlovsendring for å en eventuell nedleggelse. Dette vil kreve minst to tredels flertall i Stortinget gjennom to stortingssjoner.

I dagens utgave av avisa Sagat går stortingsrepresentant Kåre Simensen (Ap) fra Alta kraftig ut mot forslaget. Ovenfor Nordlys moderer han seg.

- Jeg forstod dette som et forslag om å gi Sametinget autom rett i forhold til Stortinget. Men å inkludere Sametinget som det fungerer i dag i grunnloven har jeg ingen problemer med, sier Simensen til Nordlys.

- Jeg har vært blant dem som støtter Sametinget, og de må gjerne få en bedre beskyttelse gjennom Grunnloven.

- Selvstendig Sameland

Keskitalo sier hun mente utspillet som et bidrag til å sveise Sametinget bedre sammen med det norske demokratiet.

- Dette vil i større grad forankre Sametinget i de grunnleggende verdiene i den norske rettstaten.

Simensen hevder videre at Keskitalos parti NSR vil løsrive Sapmi fra den norske staten.

- Jeg oppfattet utspillet som et ledd i hennes og NSRs arbeid for et selvstendig Sameland, der Sametinget skal kunne ta autonome avgjørelse parallelt med Stortinget, sier Simensen til Nordlys.

- NSR har ved flere anledninger benektet at de jobber for en samisk stat?

- Det må de gjerne gjøre, men jeg leser mellom linjene og hører uttalelser fra deres representanter som får meg til å tro at dette er deres langsiktige mål.

- Hvordan da?

- De snakker om et fritt Sameland, der Sametinget kan ta selvstendige avgjørelser på vegne av den samiske befolkningen. Etter min mening er dette å gå for langt. Dette er selvsagt min subjektive mening, og man må gjerne korrigere meg. Men jeg har ikke hørt noen representanter fra NSR benekte dette soleklart.

Akkurat der får han ikke hjelp av Keskitalo.

- Det gidder jeg ikke kommentere.

- Ikke truet i dag

Keskitalo sier hun ellers kjenner Kåre Simensen godt.

- Jeg stiller meg litt spørrende til utspillet.

Keskitalo sier hun håper revideringene som kommer i Grunnloven fremover nå gir en mulighet til å inkludere Sametingets status.

- Føler du Sametinget er truet av nedleggelse i dag?

- Nei. Jeg registrerer med glede at Frp, som er det eneste partiet som har gått inn for at Sametinget skal legges ned, heller ikke har satt dette på dagsorden i regjeringssamarbeidet. Men det føles litt uverdig at vår eksistens skal være avhengig av et skiftende stortingsflertall. Dette gjør at vi en dag kan komme i en slik situasjon.

I sin tale på Samefolkets dag oppfordret Keskitalo også til en oversettelse av Grunnloven til samisk.

- Flere lover er allerede oversatt til samisk, og vi forholder oss til lover skrevet på flere språk. Jeg ser ikke dette som noe problematisk, og synes det ville være en fin gest i grunnlovsjubileet.

Tar avstand

Parlamentarisk leder for Aps sametingsgruppe Vibeke Larsen tar avstand fra uttalelsene til Simensen.

- Jeg har levd i og med samepolitikk i mange år nå, og har ennå til gode å se, lese eller høre noe som skulle antyde at NSR eller andre represententert på Sametinget jobber for en løsrivelse av en samestat, sier parlamentarisk leder for Ap sametingsgruppe Vibeke Larsen.

Hun mener en gjenopplivning av det hun karakteriserer som gamle myter rammer ikke bare NSR men hele samefolket.

- Dette er med på å mistenkeliggjøre både Sametinget og samefolket. Arbeiderpartiets sametingsgruppe tar avstand fra insinuasjoner om en egen samestat, og oppfordrer til en samedebatt som baserer seg på faktaopplysninger. Ansvarlig og god politikk skapes best når spekulasjonene forlates der de hører hjemme, i -raritetsboksen for myter uten rot i virkeligheten, sier Larsen.

Artikkeltags