KrF-ledelsen vil ikke kommentere utspill fra egen fylkesleder om regionreformen

VIL IKKE KOMMENTERE: Olaug Bollestad, nestleder i KrF vil ikke kommentere et utspill fra KrF Sogn og Fjordane-leder Trude Brosvik, om at KrF vil gå til Ap og Sp for å endre på reformen.

VIL IKKE KOMMENTERE: Olaug Bollestad, nestleder i KrF vil ikke kommentere et utspill fra KrF Sogn og Fjordane-leder Trude Brosvik, om at KrF vil gå til Ap og Sp for å endre på reformen. Foto:

Finnmark og Troms skal slås sammen. KrF-nestleder Olaug Bollestad vil ikke kommentere utspill om regionreform fra leder i KrF Sogn og Fjordane.

DEL

NRK Finnmark meldte onsdag at «KrF varsler full gjennomgang av den omstridte regionreformen».

I en mer utfyllende sak på NRK Sogn og Fjordane sine nettsider står det at fylkesleder i KrF Sogn og Fjordane, «Trude Brosvik, vil gå til Ap og Sp for å endre på reformen.»

– Det må være i alle sin interesse å få på plass flere oppgaver og fullføre reformen slik at den blir vellykket og står seg i lang tid, sa Brosvik til NRK.

Overfor NRK Sogn og Fjordane utdyper fylkeslederen at hun ikke tror det blir omkamp av sammenslåingene av fylkene.

– Jeg ser ikke for meg at vi skal lage uvisshet om viljen til regioner. Med et nytt flertall på Stortinget kan en virkelig vise at en mener noe med å flytte ut oppgaver, slik at reformen blir mer vellykket enn det har sett ut til i starten, sier hun til NRK.

Vil ikke kommentere

Olaug Bollestad, nestleder i KrF skriver følgende om Sogn og Fjordane-lederens utspill til NRK, i en SMS til iFinnmark:

«Det er nedsatt et ekspertutvalg som jobber videre med oppgavene til regionene. Det kommer også en grensekommisjon som skal se på hensiktsmessige grenseendringer. Nå jobber vi langs disse linjene og kommenterer ikke slike utspill rett etter et valg.»

I slutten av august – midt i valgkampen – oppfattet KrFs leder Knut Arild Hareide regionreformen som uferdig, ifølge Nationen.

– Jeg tenker at regionreformen er et steg på veien. Skal reformen bli vellykket, må regionene få flere oppgaver og vi må finne en struktur som er mer naturlig. Den strukturen regionreformen har nå, vil ikke stå seg i det lange løp, sa Hareide til Nationen.

Likevel er KrF-lederen skeptisk til å reversere sammenslåinger som er på gang ifølge det samme Nationen-intervjuet.

Vil hindre sentralisering

Da iFinnmark spurte førstekandidatene fra Finnmark (+) til Stortinget om hva som er de viktigste sakene for dem, var sentralisering et viktig tema for KrFs Ann Solveig Nystad:

– Jeg har hatt distriktspolitikken – det å hindre sentralisering – som min viktigste sak. Finnmark og Troms slås sammen, og jeg er kjemperedd for sentralisering. Det å bekjempe sentralisering på alle plan i samfunnet har vært viktig. Men midt i valgkampen så er faktisk eldreomsorgen blitt etterspurt mye, fra folk som selv er pensjonister, til familie og pårørende og dem som tenker framover for sin egen del. Men eldrepolitikken er også en del av distriktspolitikken, der alle eldre skal få tilrettelagt hverdag. Uansett hvor i fylket man bor, svarte hun rett før valget.

Artikkeltags