Kommune-NM: De store øker, de små sliter

MELKØYA: Den sterke fremgangen for Hammerfest henger sammen med ringvirkninger knyttet til ilandføringsanlegget for gass på Melkøya. Foto: Kristian Østvik

MELKØYA: Den sterke fremgangen for Hammerfest henger sammen med ringvirkninger knyttet til ilandføringsanlegget for gass på Melkøya. Foto: Kristian Østvik

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Se hvordan din kommune gjør det!

DEL

Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO) kommune-NM basert på tall og informasjon fra 2015 viser at Hammerfest og Alta er blant topp 100 på kommunelista. Helt nederst er Loppa. Som i fjor.

NHO rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.

Plasseringene

Finnmark var i fjor fylket med flest kommuner i fremgang. I år er ikke fremgangen like markert men fortsatt har flertallet av kommunene framgang.

Her er plasseringene (endring fra i fjor i parentes):

64. Hammerfest (+29)

77. Alta (+38)

185. Sør-Varanger (-49)

240. Vadsø (-32)

274. Nordkapp (+68)

324. Tana (-3)

334. Karasjok (-9)

347. Porsanger (+8)

356. Kautokeino (+36)

363. Vardø (+22)

372. Nesseby (-35)

376. Gamvik (+48)

383. Båtsfjord (-19)

388. Måsøy (+30)

400. Berlevåg (+11)

412. Hasvik (13)

417. Kvalsund (-4)

419. Lebesby (-13)

428. Loppa (0)

Fortsetter framgangen

De to største kommunen Hammerfest og Alta fortsetter fremgangen fra i fjor. Alta skiller seg fra de øvrige kommunene i Finnmark med en næringsstruktur mer lik landsgjennomsnittet. Alta har en svært liten andel ansatte i offentlig administrasjon, og en betydelig høy andel innen byggevirksomhet. (At Alta scorer best på demografi, forklarer den høye byggevirksomheten). Alta scorer derimot svært dårlig på enkelte arbeidsmarkedsindikatorer med høyt sykefravær og naturlig nok liten grad av integrasjon. De samme sterke og svake indikatorer har også Hammerfest.

Kommunen med sterkest fremgang er reiselivskommunen Nordkapp. Nordkapp er eneste finnmarkskommune med en høyere andel sysselsatte i reiseliv enn landsgjennomsnittet. Kommunen har stor framgang på næringslivsindikatorene.

Taperne

De to mellomstore kommunene Sør-Varanger og Vadsø er taperne på fylkets kommuneliste i år. Sør-Varanger taper mange plasser på næringslivs- og arbeidsmarkedsindikatorene. Også Vadsø (som har ligget om lag midt på den nasjonale ranglisten) har en meget svak utvikling på næringslivsindikatorene. Vadsø er en av kommunene i landet som er mest avhengig av offentlige arbeidsplasser. En av fire er ansatt i offentlig administrasjon mot 10 og 6 prosent for henholdsvis Finnmark totalt og landet totalt. Også Vardø har nesten like stor andel sysselsatte i offentlig administrasjon som Vadsø. Denne kommunen har imidlertid fremgang på de fleste indikatorer.

Regioner

NHO har også sett på regioner i sitt kommune-NM. Med unntak av Hammerfest-regionen, som har gått fram 23 plasser, er det relativt små endringer i rangeringen fra 2010 til 2015. Den sterke fremgangen for Hammerfest henger sammen med ringvirkninger knyttet til ilandføringsanlegget for gass på Melkøya, med en sterk vekst i nyetableringer og økning i privat sysselsetting som slår positivt ut i indikatorene. Videre har bedring av den kommunale betalingsevnen bidratt til framgangen i rangeringen av regionen fra 2010 til 2015.

– Melkøya har egentlig alt å si for Hammerfest fra opparbeidingen av Melkøya fra 2002. Det var fram til da en negativ utvikling i Hammerfest. Rundt 2000-tallet var Robek-lista, sier rådmann Leif Vidar Olsen.

– Man hadde 1.100 fiskeriarbeidsplasser i Hammerfest før, mens det nå er under 100. Så Melkøya har absolutt hatt en positiv innvirkning.

Formidabel oppgave

– Denne oversikten viser at vi har en formidabel oppgave foran oss.

Det sier Loppa-ordfører Steinar Halvorsen.

– Jeg registrer at sterke næringsregioner som Hammerfest og Alta opplever vekst over de siste årene, mens mindre og små kommuner sliter med stagnasjon eller tilbakegang, sier han.

– En av utfordringene de neste årene er å legge til rette for vekst i eksisterende næringsliv og tilrettelegge for nyetableringer. Dette krever kapital da med tanke på å tilrettelegge med nytt næringsareal, sier Loppa-ordføreren.

– Vi får se om vi kan få til en politisk enighet om hvordan vi best kan løse dette slik at vi kan se fremgang på kommende målinger fra NHO, avslutter han.

Topp 10 og bunn 10

Her er henholdsvis topp 10- og bunn 10-listene i landet:

Topp 10:

1. Sola

2. Bærum

3. Oslo

4. Asker

5. Stavanger

6. Austevoll

7. Trondheim

8. Ås

9. Sandnes

10. Bergen

Bunn 10:

419. Lebesby

420. Vevelstad

421. Engerdal

422. Fosnes

423. Torsken

424. Bø (Nordland)

425. Kåfjord (Troms)

426. Ballangen

427. Bindal

428. Loppa

Artikkeltags