Gå til sidens hovedinnhold

FeFo innfører de strengeste jaktbegrensningene noensinne

Artikkelen er over 4 år gammel

Det generelle inntrykket er at produksjonen hos lirype har vært mislykket.

Lave tettheter som følge av lite voksenfugl og dårlig produksjon preger rypebestandene i Finnmark, skriver FeFo i en pressemelding. Derfor innfører de i år de strengeste jaktbegrensningene noensinne.

– Vi ber jegere om å forsøke å spare voksenfugl denne høsten. La enkeltfugl og par fly videre, og rett avskytingen mot større kull, sier leder for utmark, Einar J. Asbjørnsen i pressemeldingen.

Øyene i Vest-Finnmark mangler tetthetstall, og det er få observasjoner av lirype og skogfugl også i Pasvik og Karasjok, hvor reproduksjonen er usikker.

– Det er vanskelig å være bastant om hva som er årsaken til nedgangen, men lite stamfugl om våren sammen med lite smågnagere og snørik, sen vår er faktorer som kan ha påvirket bestanden negativt, sier utmarksforvalter Christina Bjørkli.

Takseringene viser svært lav tetthet av lirype i Finnmark. Estimert tetthet er fire liryper per kvadratkilometer mot henholdsvis seks og 18 i 2016 og 2015.

– I 2012 hadde vi like dårlig kyllingproduksjon som vi ser i år. Vi må imidlertid tilbake til 2010 for å finne tilsvarende eller lavere bestandsnivåer enn hva som er registrert på takseringene i år. Det vi ser i år er på godt norsk et skikkelig bunnår, men dette vet vi er normalt innenfor bestandssvingningene hos rypa, sier Asbjørnsen.

I tillegg reguleres tallet for jegere per dag i de enkelte jaktfeltene. Videre halveres grensen for antall tilreisende jegere i de ulike jaktfeltene. I Kautokeino reduseres antall tilreisende jegere i høstbeiteområder for rein i Kautokeino kommune.

Metoden for regulering er lik over hele landet. I 2017 har det blitt gjennomført taksering av cirka 400 kilometer linje.

Jegere som har kjøpt jaktkort i Finnmark, kan få pengene tilbake dersom de ønsker det, men da før jaktstart 10. september, skriver FeFo i pressemeldingen.

Reguleringer for rypejakt 2017

- Dagskvote på én lirype og én fjellrype, eller to fjellryper. Dagskvoten gjelder på hele Finnmarkseiendommen, unntatt Pasvik og Karasjok kommune.

- Pasvik (SVA7, SVA9, SVA10,SVA11 og SVA12) én hønsefugl per jeger per dag

- Karasjok kommune: To hønsefugl hvorav én skogsfugl og/eller én lirype per jeger per dag.

- Innkortet jakttid på Sørøya, Rolvsøy, Ingøy, Hjelmsøy og Måsøy fra 10. september til 23. desember.

 

Kommentarer til denne saken