– Vi har innstilt på at dommen skal ankes, sier Ada Molne Kjøllesdal, fylkesadvokat, mandag morgen.

Klokken 10:00 skal fylkesutvalget møtes for å behandle saken som kan koste fylkeskommunen over 100 millioner kroner.

– Boreal har antydet et beløp på over 100 millioner, mens fylkeskommunen har beregnet det til 35 millioner kroner, uttalte Kjøllesdal da dommen forelå.

Bak lukkede dører

Saken blir behandlet bak lukkede dører. Fylkeskommunen begrunner dette med paragraf 23, 1. ledd, i Offentlighetsloven:

Ǥ 23. Unntak av omsyn til det offentlege sin forhandlingsposisjon m.m.

Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personalforvaltninga til organet».

Ankeutvalg

Dersom fylkesutvalget går for administrasjonens innstilling, betyr det at saken først må behandles av Høyesteretts ankeutvalg. Der skal tre høyesterettsdommere vurdere om saken skal behandles av høyesterett. Dersom de avlsår saken, blir dommen fra lagmannsretten rettskraftig.

Finnmark fylkeskommune ble i Hålogaland lagmannsrett, dømt til å betale Boreal sjø AS sine påløpte pensjonskostnader knyttet til pensjonsrettigheter i perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2015.

Pensjonskostnadene er opparbeidet under en effektiviseringsavtale vedrørende kjøp av rutetjenester. Beløpet gjelder ifølge dommen kostnader som har påløpt etter 31. desember med tillegg av arbeidsgiveravgift og renter.

Fylkeskommunen ble også dømt til å betale Boreals framtidige pensjonskostnader knyttet til samme avtale.

De er også dømt til å betale Boreals påløpte pensjonskostnader opparbeidet under Midt-Finnmark-kontrakten fra 9. juli 2009 med tilleggskontrakt 6. juli 2010. Ifølge dommen gjelder beløpet kostnader som har påløpt etter 31. desember 2015 med tillegg av arbeidsgiveravgift og renter. De er i tillegg dømt til å betale Boreal Sjø AS sine framtidige pensjonskostnader knyttet til samme kontrakt.