Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen gir Heimevernet den dårligste karakteren av fem mulige i den graderte rapporten Forsvarssjefen resultat- og kontrollrapport for 2016.

Av rapporten, som ble skrevet ved utgangen av 2016, går det fram at Heimevernet mangler grunnleggende nødvendig materiell og forsyninger. Samtidig sliter forsvarsgrenen med å skaffe kompetent personell, og soldatene trener for lite, skriver Klassekampen.

– Har pekt på problemet

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sier til NRK at langtidsplanen for Forsvaret allerede har pekt på dette problemet.

–Den er faktisk den første langtidsplanen på mange år som erkjenner hva årsaken er, nemlig forsvarsbudsjetter som i 25 år ikke har holdt følge med kostnadsutviklingen, og som beskriver hva som trengs av penger.

Diesen sier dagens regjering er den første på lenge som satser på å gjøre noe med situasjonen. – Men spørsmålet er hvem dette skal komme til gode. Det avgjøres av hvor det gir relativt sett størst effekt å bruke neste million, mener han.

– Og hvis det ikke er i Heimevernet, så er svaret at Heimevernet er for stort. Da må man redusere det, sier den tidligere forsvarssjefen.

– Kun ett område er klart

Heimevernet utgjør 45.000 soldater fra alle grener, Forsvarsgrenen består av 15 innsatsstyrker og 249 områder fordelt over hele Norge.

Kun ett heimevernsområde er definert som beredskapsklart, opplyser Bruun-Hanssen i rapporten. Det er spesielt mangelen på utstyr som utgjør den største svekkelsen av beredskapen, mener han. Av rapporten går det fram at 103 av 249 HV-områder har en materielloppfyllingsgrad som er mindre god, skriver avisen.