Luftfartstilsynet fikk flere bekymringsmeldinger om mulig ulovlig flyging på Finnmarksvidda i 2016, skrives det i en pressemelding.

På bakgrunn av dette gjennomførte tilsynet i samarbeid med politiet et uanmeldt tilsyn i tre dager kort tid etterpå.

Inndragning av fortjenesten

En mann i 40-årene fra et lite sted i Vest-Finnmark ble anmeldt til politiet.

Den angivelige virksomheten hans med å transportere personer og gods med sjøfly kan koste han dyrt, da den ikke skal ha vært godkjent til kommersiell virksomhet.

Finnmark politidistrikt ga han et forelegg på 20.000 kroner.

I tillegg ble mannens firma ilagt inndragning av vinning med 500.000 kroner.

Har ikke godtatt bot

Mannen har derimot ikke godtatt boten ennå.

– Han har ikke tatt stilling til forelegget så langt, men er orientert om det. Saken vil avventes til nyttår og eventuelt sendes over til tingretten for videre behandling, sier påtaleleder Thomas Darell.

Forholdet skal ha pågått fra juni til september i fjor.

– Han har jevnt og trutt drevet med virksomheten, i et sjøfly med en motor. Han har flydd jakt- og fisketurister rundt omkring på vidda, sier Darell.

Politiet ble gjort oppmerksom på saken via tips. Deretter fulgte tilsyn sammen med Luftfartstilsynet.

– Alvorlig

Luftfartstilsynet ser alvorlig på forholdet.

– Vi ser svært alvorlig på denne hendelsen. I dette tilfellet hadde ikke firmaet nødvendig tillatelse til å frakte passasjerer eller gods, sier Nina B. Vindvik, juridisk direktør i Luftfartstilsynet, i pressemeldingen.

Det stilles strenge krav til firmaer som driver passasjertrafikk.

– Det er viktig for myndighetene at det blir reagert strengt mot flyging som kan sette liv og helse i fare. Det handler blant annet om å beskytte dem som kjøper slike flytjenester, ettersom de sjelden er klar over hvilken risiko de utsetter seg selv for. I tillegg er det i en konkurranseutsatt næring nødvendig å verne lovlig, profesjonell virksomhet mot ulovlig konkurranse, sier Vindvik.