De fire prisene var helse, miljø og sikkerhetsprisen (HMS-prisen), årets solstråle, fagprisen og forskningsprisen som var ny for året. Grunnen til at Finnmarkssykehuset deler ut disse prisene er at de ønsker å ha et stort engasjement og fokus på arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Målet er at alle arbeidstakere skal ha en arbeidsplass som gjør at helsen fremmes og som gir trivsel og arbeidsglede, står det i pressemeldingen.

Solstråle og arbeidsjern

I år var det fem stykker som fikk dele på HMS-prisen. Ronny Harjo, Skjalg Holand, Ørjan Olsen, Dan Weie og Mari Ann Øien på Kjøllefjord Ambulanse ble årets vinnere for helse, miljø og sikkerhet. Gjengen fikk prisen fordi de har jobbet for å bedre samholdet og arbeidsmiljøet.

I begrunnelsen for prisen står det at «De har jobbet på fritiden og i arbeidstiden, en periode som har vært fylt med oppturer og nedturer, diskusjoner og konstruktivitet. Det har skapt engasjement og samhold. De har hatt fokus på HMS hele tiden, og det har ikke vært skader større enn at det kunne fikses med plaster. De som får årets HMS-pris har vært med på å bygge sin egen arbeidsplass. Da det ikke var penger nok til å finansiere ambulansestasjon, så bestemte de seg for å gjøre prosjektet på dugnad».

LES OGSÅ: De ansatte mente budsjettet på 1,3 mill ble for lite – nå bygger de ambulansestasjonen på dugnad

Prisen for årets solstråle er etablert av Finnmarkssykehuset for levendegjøre og fremme engasjement for deres verdigrunnlag og deres tre kjerneverdier som er kvalitet, trygghet og respekt. Solstrålen for 2017 ble Ellen Wallin som er sekretær på Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) Tana.

Begrunnelsen for at Wallin fikk prisen er at hun er et inkluderende og varmt vesen, heter det i pressemeldingen fra Finnmarkssykehuset. Wallin blir også beskrevet som en person som alltid bevvist vidreformidler trygghet og respekt ved å se alle og be de si ifra hvis de trenger noe. «Årets solstråle passer på både store og små, og hun er alltid blid og får alle til å smile og le».

(Teksten fortsetter under bildet)

 

Fagpris og forskning

De to siste prisene gikk til ansatte i Hammerfest. Fagprisen deles ut til enkeltpersoner, faggrupper, enheter eller avdelinger for utmerket arbeid innen behandling, utdanning, læring og mestring eller forskning. I år gikk prisen til klinikk Hammerfest sitt Forbedringsteam for implementering av tiltakspakken tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

På laget er:

Pia Birgitte Berg, fagutviklingssykepleier medisinsk sengeenhet
Erlend Magnussen lege i spesialisering (LIS)-lege medisinsk avdeling
Eli-Kathrin Kristiansen, sykepleier kirurgi/ortopedisk sengeenhet og poliklinikk
Renate Jakobsson, enhetsleder kirurgi/ortopedisk sengeenhet og poliklinikk
Ellen Pettersen, kvalitetskonsulent Klinikk Hammerfest.

Alle disse fem får prisen fordi de blant annet har opprettet et nytt og omfattende undervisningsopplegg som innebærer teoretisk undervisning og simuleringstrening i team. Dessuten har de jobbet med tiltakspakken fra pasientsikkerhetsprogrammet «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand».

(Teksten fortsetter under bildet)

 

Den nye og siste prisen gikk til Torben Wisborg som er professor og overlege på anestesiavdelingen i Klinikk Hammerfest. Han fikk prisen for at han har vært og er en av søylene i forskningen i Finnmarkssykehuset HF, og tildeles Finnmarkssykehusets forskningspris for sin mangeårige forskning.

Det er forskningsstyret som innstiller kandidater til forskningsprisen.