Regnskapet for Finnmarkssykehuset HF til og med juli i år viser at helseforetaket har et positivt resultat på 23,1 millioner kroner. Det er ifølge sakspapirene til styret i Helse Nord HF onsdag i Karasjok 1,5 millioner kroner over budsjett.

Prognosen er at årsresultatet blir på 37 millioner kroner i pluss, noe som tilsvarer styringskravet for 2016.

Nordlandssykehuset HF ligger 16,5 millioner kroner under budsjett etter juli måned, noe som gjør at resultatet for Helse Nord totalt er 2,7 millioner kroner under budsjett etter årets 7 første måneder.

Helse Nord totalt har budsjettert med et overskudd på 361 millioner kroner i år. Samlet forventes et resultat i størrelsesorden 350 millioner kroner i pluss.

Sakspapirene viser også at antall månedsverk i de 7 første månedene i år økt med 44 i forhold til samme periode i fjor.