Til sammen har fem personer anmeldt sykehusdirektør Torbjørn Aas og fire andre ansatte ved Finnmarkssykehuset, etter hva iFinnmark er kjent med.

I september opplyste politiadvokat og påtaleansvarlig ved Troms politidistrikt, Henriette Birkelund, at de saken snart var ferdig etterforsket - og klar for å bli sendt til påtalemyndigheten for å vurdere tiltale.

Nå opplyser Birkelund til iFinnmark at saken fortsatt er under etterforskning, og at hun ikke vet når den blir klar.

Torbjørn Aas har nektet for å ha gått inn i pasientjournaler, og stilt seg uforstående til anklagene. I september i år sa han til iFinnmark at han ikke har tilgang til pasientjournaler, og at han aldri har vært inne i en slik journal.

Pasientene det er snakk om har fått behandling i klinikk rus og psykisk helsevern.