Fylkesgjelda er tredoblet på tolv år og vokser: – Taperne blir skoleansatte og de svakeste elevene

Finnmark fylkeskommune (FFK) sin gjeld har est til omtrent to milliarder kroner. I praksis finansieres drift og nedbetaling med nye lånopptak. «En veldig sårbar situasjon» mener Kristen A. Ellingsen (H).