Det har kokt i Finnmark de seneste åra. Det er forståelig. Og godt at en regionalpolitisk reform skaper så stort folkelig engasjement.

Dette gjenspeiles selvsagt i fylkets mange medier. Stort sett med seriøs og faktabasert journalistikk, og et tydelig skille mellom nyheter og meninger. Begge deler faktorer som viser forskjellen på redaksjonelle medier og tilfeldige blogger.

Men det er tegn i tiden til at dette skillet blir mindre tydelig. Og det er alvorlig. Som Vær varsom-plakaten avslutter: Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke!

Et lite eksempel: 10. desember brakte Sagát overskriften "Styret i Finnmark Ap sviktet Finnmark". En interessant kommentarartikkel fra en av avisas dyktige penner, eller kanskje et leserinnlegg?

Nei - dette var en nyhetssak. Dog uten sitatstrek i tittel, eller noe som antydet at dette var noens mening. Sagát slo fast som et faktum at dette var et svik. Og enda bedre - det var egentlig ingen i saken som underbygget sviket. Dette var med andre ord journalistens og avisens egen mening om saken, som fikk sette overskriften, uavhengig av innholdet. I journalistikk er det langtfra god presseskikk, og langt over streken for hva som er redelig. Men avisas engasjerte redaksjonssekretær Lars Birger Persen forsvarte dette, i den livlige Facebook-gruppa "Mediefolk i Finnmark".

Jeg håper det bare var et utslag for manglende ydmykhet. Den dyktige pressemann Persen kan umulig mene at det er greit. I så fall nærmer han seg journalistikk ingen bør like å sammenligne seg med.

Og jeg hadde ikke skrevet dette, hvis det bare hadde vært for Sagat. En overskrift med litt for mye Møllers tran har vi alle laget. Men de færreste av oss har skrevet "kommentarer" hvor konspirasjonsteorier lar seg blande med alternative fakta. En heller grumsete blanding, altså. Men det var akkurat det Torill Olsen gjorde 2. juledag.

Olsen er en rutinert og erfaren journalist, tidligere redaksjonssjef i NRK Finnmark, nå mest kjent gjennom sitt sterke engasjement for Finnmark. Men hun er også redaktør for nettstedet Sett Nordfra, som har fått 300.000 kroner fra Stiftelsen Fritt Ord, og omtaler seg selv som et redaksjonelt nettmagasin i tråd med Vær varsom-plakaten. Og som 2. juledag serverte oss overskriften "Er Øst-Finnmark Norges buffersone?".

Olsen har angivelig fått en telefon fra en dame som lurer på hvorfor det er så "om å gjøre for staten å tappe østfylket for arbeidsplasser og folk". Redaktøren har ikke noe godt svar, men lar den anonyme kvinnen foreslå: - Jeg tror vi er en buffersone!
For hvis Trump og Putin ryker uklar, gjelder det å ikke ha så mye folk boende, skal vi tro innringeren.
Olsen funderer videre på om det "kan være noe i det med buffersone". Hun slår videre fast at "Det blir færre og færre mennesker i Øst-Finnmark, viser tall fra SSB". Dette reagerte jeg på. Fordi det ikke stemmer.

Hvis man ser på folketallet i Øst-Finnmark siden 1993, og bruker femårsintervaller, viser sannheten et helt annet bilde: Ja, folketallet sank fra 30.248 i 1993 til 27.091 i 2008. Men derfra har det gått oppover, til 27.928 ved inngangen til 2018. Andre uttrekk kan vise tilfeldige variasjoner, men det lange trendbildet er krystallklart: Befolkningsnedgangen i Øst-Finnmark har snudd til vekst.

Når Olsen i teksten ikke belegger påstanden med tall eller henvisning, er det åpenbart fordi den ikke stemmer.
Og det er synd at en respektert profil hauser opp til debatt basert på uriktig informasjon. Eller alternative facts, for å bruke uttrykket som Donald Trumps tidligere pressetalsmann Sean Spicer introduserte for noen år siden.

Men verre skal det bli. For Olsen gir seg ikke med alternative fakta. Hun henfaller helt inn til konspirasjonsteorien, basert på denne
angivelige telefonsamtalen. Redaktøren spør seg: - Kan det være det damen i telefonen mente; At det faktisk er villet politikk fra myndighetenes side å ha færrest mulig bosatt i Øst-Finnmark i tilfelle det smeller? "Slik oppstår spekulasjoner blant folk", fortsetter Olsen. Nei, disse spekulasjonene oppstår fordi noen finner dem på, og sprer slike konspirasjonsteorier. Aller verst blir det når det kommer fra toneangivende stemmer.

Jeg har applaudert Sett Nordfra og likt mye av det som kommer derfra. Men denne kommentaren ville heldigvis aldri kommet på trykk i en seriøs, redaktørstyrt publikasjon. Det handler selvsagt ikke om hva Olsen mener. Å kritisere politikk og politikere er både nødvendig og viktig. Men her snakker vi om et dårlig skrevet eventyr, hvor alternative fakta brukes for å underbygge en hinsides konspirasjonsteori. Det er en farlig og ikke farbar vei, langt utenfor pressens samfunnsoppdrag.

Og når det gjelder disse politikerne: Jeg er 100 prosent sikker på at om det er en ting de har til felles, så er det å ville Finnmark vel. Både finnmarksbenken, øvrige nordnorske politikere og hele Stortinget ønsker vekst og utvikling for et av landets viktigste fylker. Dette ønsket er selvsagt sterkest hos fylkets egne politikere, som jobber aller hardest for å lykkes.

Så kan og bør man selvsagt mene mye om deres politikk, handlinger og resultater.

Men det bør være mulig uten å ty til spekulasjoner, konspirasjonsteorier og alternative fakta.

Av: Gard L. Michalsen - nordlending, finnmarkspatriot, tidligere redaktør i Finnmarken og nå sjefredaktør i E24Dine Penger