Disse kjøpte og solgte i uken som gikk

Sjekk hvilke eiendommer som byttet hender, og hva selgerne fikk for dem.