«Umulig å fortsette med modellen man har i dag, med en ledelse som sitter i Bodø og skal styre tilbudet i Finnmark og Troms»

Artikkelen er over 2 år gammel

- Dette er en trist dag for pasientene i Finnmark, den mest utsatte gruppen av pasienter, skriver ansvarlig redaktør Arne Reginiussen.

DEL

MeningerTil tross for store protester fra fagmiljøet og politiske og medisinske fora i Troms og Finnmark, vedtok styret i Helse Nord i dag å etablere PCI-senter i Bodø.

Dette er en trist dag for pasientene i Finnmark, den mest utsatte gruppen av pasienter. Den kostbare etableringen i Bodø vil ramme tilbudet ved UNN. Dette vil finnmarkspasienter tape mest på. Vi, som allerede har dårligst odds for å overleve når infarktet kommer, skal få det enda tøffere.

At Bodø, Sandnessjøen og Rana har den høyeste overlevelsen i hele landet etter hjerteinnfarkt valgte man å se helt bort fra.

Når man vet om de enorme avstandene i Finnmark og et stort behov for å gi et enda bedre tilbud innenfor prehospitale tjenester, er Bodø den siste plassen ressursene skulle vært satt inn. Når vi har bakteppet med oss, at livlinja med våre to ambulansefly ble forsøkt kuttet av samme Vorland, så har vi en sterk følelse av forskjellsbehandling.

Man skal nå bruke midlene på de pasientene som har de beste oddsene allerede. Pengene går av det samme budsjettet.

Avgjørelsen bærer preg av å ikke være basert på faglighet. Det har ikke manglet på advarsler fra fagmiljøet ved UNN. Fra Finnmark har det kommet advarsler fra både Finnmarkssykehuset og fortvilte ordførere. Dette har direktøren valgt å ikke lytte til.

Staheten til direktøren burde ha vært stanset av styreleder Marianne Telle. Men i stedet for å banke neven i bordet og be direktøren om å legge bort prestisjeprosjektet, har styrelederen valgt å la seg rive med. Helseminister Bent Høie bør nå vurdere å skifte Telle ut som styreleder. Det er også skuffende å registrere at Finnmarks to representanter har latt seg bruke i spillet fra styreleder for å forsøke å få enstemmighet bak vedtaket.

Vorlands tillit i befolkningen i Finnmark har vært laber helt siden ambulanseflysaken. Dette gjør det ikke bedre. Vedtaket splitter Helse Nord på en slik måte at vi tror det blir umulig å fortsette med modellen man har i dag, med en ledelse som sitter i Bodø og skal styre tilbudet i Finnmark og Troms. Med disse avgjørelsene har ledelsen vist at man er seg selv nærmest, og befolkningen i Troms og Finnmark kan ikke lengre ha tillit til at ledelsen ved helseforetaket er like opptatt av deres helse som de som bor i Nordland.

Vi tror det vil komme kraftige reaksjoner og krav om at den nye storregionen selv får styre over sitt helsevesen, med ledelse innad i regionen. En ledelse man kan ha tillit til, som kan ivareta de små og sårbare miljøene vi har her på en god måte. Den fragmenteringen man har sett med PCI-avgjørelsen og måten man har oversett de sterke protestene fra fagmiljøet, er et sterkt signal om at dagens ledelse og styre ikke evner å se helheten.

En annen helt naturlig konsekvens av vedtaket er at også Finnmark får et PCI-tilbud. Det er her behovet er størst og vi regner med at man snarest går i gang og planlegger etablering av tilbudet her i fylket. Etter at man har styrket tilbudet for de best stilte pasientene er det klare forventninger om at man snarest også gjør det for oss som allerede har dårligst odds.

Arne Reginiussen

Ansvarlig redaktør iFinnmark, Finnmark Dagblad og Finnmarksposten

Artikkeltags