Miljøpartiet de grønne og Venstre fremmer i fylkestinget onsdag mistillitsforlag mot styret i Barentssekretariatet. Det melder NRK.

iFinnmark har fått bekreftet at også Kystpartiet og FrP stiller seg bak dette.

– Vi stiller mistillitsforslag, fordi dette handler om tillit, vi er eiere i Barentssekretariatet og vi skal kunne gå god for styret, men vi kan ikke si at vi har tillit til styrets håndtering i noen av sakene, sier Trine Noodt i Venstre til iFinnmark.

Det er to konfliktsaker i forvaltningsrevisjon i Barentssekretariatet hun viser til. Disse ble presentert av KomRev Nord på fylkestinget onsdag.

– Veldig synd

Den ene saken er styrets håndtering av oppsigelsen av den forrige redaktøren i BarentsObserver, som ikke skal være i henhold til regelverket.

– Det kommer også fram i rapporten at oppsigelsesprosessen ikke er behandlet av styret. Det ser ut som at man har hatt hast med å kvitte seg med redaktøren, og det synes vi er veldig synd, sier Noodt.

Den andre saken, som også skal ligge til grunn for mistillitsforslaget, omhandler en bekymringsmelding om tillit til daglig ledelse, som flertallet av de ansatte skrev under på.

– Det har vært en lang reise i disse sakene, hvor vi føler at det ikke har blitt gjort på en rett måte, sier Claus Jørstad (FrP)